תעודת קורונה מופקת על ידי משרד הבריאות וקופות החולים. היא משמשת ליציאה מישראל ותקפה גם באיחוד האירופי ובמדינות נוספות

מי זכאים לתעודת קורונה

  • מי שקיבלו לפחות שני חיסונים (גם אם עברה יותר מחצי שנה מאז החיסון השני).
  • מי שקיבלו אישור החלמה.
  • מי שקיבלו תשובה חיובית לבדיקה סרולוגית, ולא חוסנו לפני הבדיקה.
    * אם קיבלת חיסון אחד בלבד ולאחר מכן תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית, אין לך זכאות לתעודת קורונה (נוגדנים מחיסון אחד לא יעילים כמו נוגדנים של שני חיסונים לפחות או של החלמה).

התעודה תופק רק לאחר שתוצאות הבדיקות (PCR או סרולוגית חיוביות) יעודכנו אוטומטית במערכות משרד הבריאות. ייתכן שהעדכון האוטומטי ייקח עד יום מרגע קבלת התוצאה.

מהו תוקף התעודה

על תעודות שהופקו אחרי 6.10.2021 לא מופיעה הגבלת תוקף.

תעודת קורונה משמשת לכניסה למדינות אחרות אשר קובעות את תוקף תעודות הקורונה על פי הנהלים שלהן. מומלץ לבדוק באתרי מידע של מדינות היעד מהו תוקף תעודת הקורונה הנהוג בהן.

תעודת קורונה

תעודות קורונה

לחזור למעלה