תעודת קורונה משמשת בעת שהות בחו"ל להוכחת חיסון או החלמה מקורונה. התעודה תקפה באיחוד האירופי ובמדינות נוספות

מי זכאים לתעודת קורונה

תעודת קורונה היא מסמך דיגיטלי שמכיל את כל המידע על חיסון שניתן בישראל או על החלמה מקורונה בישראל של הנושא אותה. לכן יוכלו להפיק אותה כל מי שקיבלו חיסון אחד או יותר, או מי שהחלימו מקורונה, או מי שגם התחסנו וגם החלימו – בלי קשר למועד החיסון או ההחלמה.

להפקת תעודת קורונה >

מהו תוקף התעודה

לתעודות קורונה אין הגבלת תוקף.

תעודת קורונה

תעודות קורונה

לחזור למעלה