בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

יציאה מישראל בטיסה

היציאה מישראל למדינה אדומה אסורה לאזרחים ולאזרחיות ישראלים ולתושבי קבע בישראל.

לפני היציאה מישראל

1. יש לברר את המדיניות במדינת היעד

באחריותך לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה למילוי טפסים, ביצוע בדיקות, חובת בידוד ועוד.
מדינות המכירות בתעודת הקורונה של ישראל >

2. יש לעשות בדיקת PCR במהלך 72 השעות שלפני ההמראה מישראל

רק אם קיבלת תוצאה שלילית לבדיקה אפשר לעלות על הטיסה. הנחיה זו מחייבת את כלל היוצאים מישראל, בכל גיל.

על התוצאה להיות כתובה באנגלית עם ציון מספר הדרכון שלך. לא יתקבלו בדיקות מהירות או בדיקות מכל סוג אחר.

את בדיקת ה-PCR אפשר לעשות באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקום מורשה אחר שמבצע בדיקות לפני טיסה.

פטורים מבדיקת ה-PCR שלפני הטיסה:

  • מי ששהו בישראל פחות מ-72 שעות (מרגע הנחיתה בישראל ועד רגע ההמראה).
  • בעלי תו ירוק בתוקף שהופק על ידי משרד הבריאות על בסיס חיסון או החלמה – אפשר להציג אותו לפני הטיסה במקום תוצאה של בדיקת ה-PCR.

שימו לב: הפטור מתייחס רק להנחיות משרד הבריאות בישראל. אם מדינת היעד דורשת הצגת תוצאה שלילית לבדיקת PCR לפני הטיסה – יש לעשות את הבדיקה בהתאם לדרישות שהוגדרו על ידי מדינת היעד.

3. יש למלא טופס יציאה מישראל במהלך 24 השעות שלפני היציאה מישראל

  • יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך ולהצהיר שלא תבקרו במדינה אדומה, אלא אם אתם רשאים לכך לפי ההנחיות או אם קיבלתם אישור מוועדת חריגים.
  • מילוי הטופס הוא חובה לאזרחים ותושבים ישראלים מעל גיל 16.

4. כדאי לוודא שמותר לך לטוס

  • אם יש ספק לגבי הגדרתך כחולה, כמי שחייב בידוד או כמנוּע טיסה – מומלץ לבצע בדיקה באתר רשות האוכלוסין.
  • מי שיתבררו כמאומתים לקורונה או כחייבים בבידוד בעת ההגעה לשדה התעופה לא יורשו לעלות על הטיסה וייענשו לפי החוק.

לפני הטיסה יש להציג לנציגי חברת התעופה:

  1. אישור מילוי טופס הצהרת יציאה מישראל.
  2. אם שהית בישראל יותר מ-72 שעות – אחד מהמסמכים הבאים:
  • תוצאה שלילית בבדיקת PCR שעשית במהלך 72 השעות שלפני הטיסה.
  • תו ירוק בתוקף שהופק על ידי משרד הבריאות על בסיס חיסון או החלמה.

שימו לב: הכניסה לטרמינל הנוסעים בישראל מיועדת רק לטסים. אין אפשרות לכניסה של מלווים לטרמינל, למעט מלווים של קטינים או של אדם עם מוגבלות.

במהלך הטיסה

יש לעטות מסכה על האף והפה (מגיל 7 ומעלה), לשמור מרחק ולשמור על היגיינה אישית.

לחזור למעלה