בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

כניסה לישראל

עדכונים אחרונים

החל מיום 24.6.2022 – כל מי שחוזרים מחו"ל (בכל גיל) ולא חשים בטוב במהלך 10 הימים שלאחר החזרה לישראל – מתבקשים לעשות בדיקת PCR. בדיקת ה-PCR לעומת בדיקת האנטיגן יכולה לאפשר זיהוי זנים חדשים שעלולים להיכנס לישראל מחו"ל.

מי יוכלו לעשות את הבדיקה?
כל מי שיציגו אחד מהמסמכים הבאים:

 • כרטיס טיסה
 • כרטיס הפלגה
 • אישור על תשלום אגרת יציאה מישראל (במעבר גבול יבשתי) במהלך 20 הימים האחרונים

מגיל 30 ומעלה – אפשר לעשות בדיקת PCR בלי להציג אחד מהמסמכים הללו.

איפה אפשר לעשות את הבדיקה?
במתחמי הבדיקות של פיקוד העורף או בקופות החולים.
למפת מתחמי בדיקות הקורונה >
הבדיקה היא ללא עלות.

 

לפני הכניסה לישראל

 1. נכון להיום, אין צורך בהצגת תיעוד החלמה או חיסון, ואין צורך לעשות בדיקת קורונה לפני הכניסה לישראל. עם זאת, הנחיות אלה הן בהתאם לדרישות משרד הבריאות בישראל – ויש לבדוק בנוסף גם את דרישות חברת התעופה או חברת הספנות הרלוונטית לך.
 2. אם אומתת לקורונה וטרם החלמת לפי הנוהל בישראל ולפי הנוהל במדינת המוצא – אין לעלות לטיסה או להפלגה.
 3. יש למלא טופס כניסה לישראל במהלך 10 הימים שלפני הטיסה לישראל, או העלייה להפלגה לישראל, או הכניסה לישראל במעבר גבול יבשתי:
 • יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנלווים אליך, ובאילו מדינות שהית בשבוע שלפני הטיסה לישראל, או לפני הכניסה לישראל במעבר גבול ימי או יבשתי.
 • יש להציג את אישור מילוי הטופס לפני הטיסה לישראל, או לפני העלייה להפלגה לישראל, או לפני הכניסה לישראל במעבר גבול יבשתי.
  ניתן להציג עותק דיגיטלי של האישור או עותק מודפס.
  את האישור צריך לשמור עד אחרי המעבר בביקורת הגבולות בישראל, ולהציג אותו אם נדרש.

 

תיירים

בנוסף למילוי טופס הכניסה לישראל, על תיירים זרים לפעול לפי מדיניות הכניסה הכללית לישראל (חובת ביטוח וכדומה) המופיעה באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
זרים שאומתו לנגיף הקורונה במהלך השהות בישראל צריכים לפעול בהתאם להנחיות הבידוד לזרים.
למידע על בידוד לזרים מאומתים >

שימו לב: זרים שיתגלו כמאומתים ויסרבו להיכנס לבידוד או יפרו בידוד – עלולה להישלל מהם האפשרות להיכנס לישראל לתקופה שתקבע רשות האוכלוסין וההגירה.

בידוד

נכון להיום אין חובת בידוד לאחר הכניסה לישראל.

לחזור למעלה