אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

בידוד לנכנסים לישראל מחו"ל

מי צריכים להיכנס לבידוד

כל מי שנכנסו לישראל מחו"ל צריכים להיכנס לבידוד.

דיווח עצמי

אין צורך לדווח למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד.

משך הבידוד

משך הבידוד נקבע לפי המדינה שממנה הגעתם ואם אתם מחוסנים או מחלימים.

מחוסנים ומחלימים שלא שהו במדינה אדומה ב-14 הימים האחרונים יוכלו להיכנס לבידוד קצר בלבד.

  • בידוד קצר – נמשך 24 שעות או עד קבלת תוצאה שלילית בבדיקה שתעשו בשדה התעופה בישראל – המוקדם מביניהם.
  • בידוד מלא – נמשך 14 יום. אפשר לקצר את הבידוד באמצעות בדיקה שתעשה החל מהיום ה-5 לבידוד, ואם עומדים בכל התנאים וההנחיות לקיצור בידוד.

מקום הבידוד

  • מי ששהו במדינה אדומה ב-14 הימים האחרונים - ישהו בבידוד בבית, בתנאי שיסכימו לפיקוח טכנולוגי (הסכמון). נוסעים שיסרבו לפיקוח טכנולוגי ישהו בבידוד במלונית
  • מי שהגיעו ממדינות צהובות או כתומות – ישהו בבידוד בבית.

למידע המלא על בידוד לנכנסים לישראל מחו"ל

לחזור למעלה