אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

בידוד למי שהיו במגע הדוק עם מאומת לקורונה

מה זה מגע הדוק

מגע הדוק הוא חשיפה למאומת לקורונה במשך למעלה מ-15 דקות במרחק של פחות מ-2 מטרים. בתקופה זו, בגלל פוטנציאל ההדבקה הגבוה של זן האומיקרון, גם מגע למשך זמן קצר יותר בחלל סגור נחשב מגע הדוק.
המקרים השכיחים הם חשיפה למישהו מבני ובנות הבית שלך שהתגלה כמאומת לקורונה, חשיפה למאומת שעבד לצדך, למד לידך בכיתה או נסע לידך בתחבורה ציבורית (גם אם לפעמים זהותו לא ידועה).

מגע הדוק יכול להיות גם מגע פיזי - כמו נשיקה, חיבוק או לחיצת יד, עם מאומת לקורונה – בלי קשר למשך השהייה בסביבתו.
חשוב לדעת: מאומת יכול להיות ללא תסמינים בעת המפגש, ועדיין להיות מידבק.

מי נחשבים שהיו במגע הדוק עם מאומת לקורונה

 • כאשר מדובר במאומת שיודעים מתי התחילו אצלו התסמינים – מי שהיו איתו במגע הדוק 4 ימים לפני תחילת התסמינים (לא סופרים את יום תחילת התסמינים).
 • כאשר מדובר במאומת שלא יודעים מתי התחילו אצלו התסמינים – מי שהיו איתו במגע הדוק 7 ימים לפני יום הבדיקה (לא סופרים את יום הבדיקה).
 • כאשר מדובר במאומת ללא תסמינים – מי שהיו איתו במגע הדוק 7 ימים לפני יום הבדיקה (לא סופרים את יום הבדיקה).

מי צריכים להיכנס לבידוד ולכמה זמן

בני ובנות 60 ומעלה ואנשים בסיכון

לבני ובנות 60 ומעלה ולמי שבקבוצות בסיכון מומלץ לעשות בדיקת PCR כ-72 שעות ממועד החשיפה כדי שבמידת הצורך יוכלו לקבל טיפול תרופתי שמטרתו להאט את הידרדרות המחלה.

לא מחוסנים ולא מחלימים מגיל 60 או בקבוצות סיכון

יש להיכנס לבידוד. מומלץ לעשות בדיקת PCR כ-72 שעות לאחר מועד החשיפה למאומת.

 • אם התוצאה שלילית – יש להישאר בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR שתיעשה החל מהיום ה-5 (יום המגע האחרון עם המאומת הוא היום ה-1 לבידוד), ובתנאי שעומדים בכל התנאים וההנחיות לקיצור בידוד.
 • אם התוצאה חיובית – יש לשהות בבידוד של 5 ימים לפחות, ולפעול לפי הנחיות הבידוד למאומתים.


מחוסנים ומחלימים מגיל 60 או בקבוצות סיכון

מומלץ לעשות בדיקת PCR כ-72 שעות לאחר מועד החשיפה למאומת.

 • אם התוצאה שלילית – יש פטור מבידוד.
 • אם התוצאה חיובית – יש לשהות בבידוד של 5 ימים לפחות, ולפעול לפי הנחיות הבידוד למאומתים.

אם החלמת לפני פחות מ-60 ימים – אין צורך לעשות בדיקה או להיכנס לבידוד.

יתר האוכלוסייה

לא מחוסנים ולא מחלימים

יש להיכנס לבידוד. מומלץ לעשות בדיקה ביתית ביום ה-3 לבידוד.

 • אם עשית בדיקה ביתית והתוצאה חיובית – יש לעשות בדיקה מהירה מפוקחת.
 • אם גם התוצאה של הבדיקה המהירה המפוקחת היא חיובית – יש לשהות בבידוד של 5 ימים לפחות, ולפעול לפי הנחיות הבידוד למאומתים.
 • אם התוצאה של הבדיקה הביתית או הבדיקה המפוקחת היא שלילית, או אם לא עשית בדיקה ביתית – יש להמשיך בבידוד.

החל מהיום ה-5 לבידוד – יש לעשות בדיקה מהירה מפוקחת באחת התחנות המורשות.

 • אם התוצאה שלילית – יציאה מבידוד.
 • אם התוצאה חיובית – יש לשהות בבידוד של 5 ימים לפחות, ולפעול לפי הנחיות הבידוד למאומתים.


מחוסנים ומחלימים
– אין צורך בבידוד. מומלץ לעשות בדיקה מהירה ביתית או מפוקחת באחת התחנות המורשות.

 • אם התוצאה שלילית – אין צורך בבידוד.
 • אם התוצאה חיובית – אם התוצאה היא בבדיקה ביתית, יש לעשות בדיקה מהירה מפוקחת באחת התחנות המורשות, כדי לקבל הגדרה של חולים ולאחר מכן של מחלימים. אם גם התוצאה של בדיקה זו היא חיובית – יש לשהות בבידוד של 5 ימים לפחות, ולפעול לפי הנחיות הבידוד למאומתים.

שימו לב: אם היית במגע הדוק וקיבלת תוצאה שלילית בבדיקה המהירה או בבדיקת PCR, ויש לך פטור מבידוד – עדיין יש להימנע משהייה במקומות הומי אדם לצורכי בילוי ופנאי, וממגע הדוק עם אנשים מגיל 60 ומעלה או בקבוצות סיכון – עד היום ה-5 לאחר החשיפה למאומת (יום המגע ההדוק האחרון עם המאומת הוא היום ה-1).

בנוסף, מחוסנים ומחלימים עשויים לקבל הנחיה מיוחדת מרופא מחוזי, מראש שירותי בריאות הציבור או ממנכ"ל משרד הבריאות, להיכנס לבידוד במקרים הבאים:

 • אם היו במגע הדוק עם מאומת לקורונה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף, או שיש חשש שהיו במגע הדוק כזה, עקב אירוע תחלואה חריג.
 • אם היו במגע הדוק עם מאומת, והם נמצאים דרך קבע במוסד שיש בו אנשים מעל גיל 65, או עם מחלות רקע, או לא מחוסנים, או כאלה שידוע שהיעילות של החיסון נמוכה אצלם.
 • אם היו במגע הדוק עם מאומת לקורונה במטוס.

עלות הבדיקות

 • בדיקות מהירות מפוקחות שנעשות בתחנות המורשות לאחר חשיפה למאומת – הן ללא תשלום.
 • בדיקות מהירות ביתיות – הן במימון פרטי.

דיווח עצמי

יש לדווח למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד.
הורים צריכים לדווח בנפרד גם על כל אחד מילדיהם שנמצאים בבידוד.
דיווח עצמי על כניסה לבידוד >

משך הבידוד וקיצור בידוד

בידוד מלא נמשך 14 ימים, כאשר היום ה-1 הוא יום המגע האחרון עם המאומת. הבידוד נמשך עד 24:00 ביום ה-14.

אפשר לקצר את הבידוד החל מהיום ה-5 לבידוד, אם עומדים בכל ההנחיות והתנאים לכך.
הנחיות לקיצור בידוד >

עם מי אפשר לשהות בבידוד

אפשר לפעול באחת משתי הדרכים:

 • להפריד בין מי שצריכים להיות בבידוד ובין שאר בני ובנות הבית.
 • לשהות בבידוד יחד עם כל בני ובנות הבית. במקרה כזה הבידוד הוא בכל חלל הבית ועל כולם להשלים יחד את כל משך הבידוד הנדרש.
לחזור למעלה