אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

בידוד למי שקיבלו הוראה פרטנית ממערכת הבריאות

מי צריכים להיכנס לבידוד

יש מקרים שבהם מקבלים הוראה פרטנית להיכנס לבידוד ממערכת הבריאות – מרופא מחוזי, מראש שירותי בריאות הציבור או ממנכ"ל משרד הבריאות. הוראה כזאת תינתן במקרים האלה:

  1. למי שהיו במגע הדוק עם מאומת לקורונה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף, או שקיים חשש ממשי שנדבקו בזן כזה עקב אירוע תחלואה חריג.
  2. למי שהיו במגע הדוק עם מאומת ונמצאים דרך קבע במוסד שיש בו אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל אצלה.
  3. למי שהיו במגע הדוק עם מאומת לקורונה במטוס או בכלי שיט.

שימו לב: הוראה פרטנית להיכנס לבידוד מהאחת הסיבות האלה מחייבת גם אם חוסנת או החלמת מקורונה.

משך הבידוד

אם קיבלת הוראה פרטנית ממערכת הבריאות – יש להיכנס לבידוד מלא של 14 ימים. אפשרות לקצר את הבידוד תינתן באופן פרטני.

דיווח עצמי

מי שקיבלו הוראה פרטנית ממערכת הבריאות להיכנס לבידוד יקבלו מסרון (הודעת SMS) ובו קישור לטופס דיווח על הכניסה לבידוד. שימו לב: רק מי שקיבלו הוראה פרטנית להיכנס לבידוד יוכלו למלא טופס דיווח.

קבלת דמי בידוד במקרה של קבלת הוראה פרטנית מותנית במילוי טופס הדיווח. הדיווח צריך להימסר עד 4 ימים לאחר תחילת הבידוד (אם הדיווח נמסר לאחר שעברו יותר מ-4 ימים, התקופה שעבורה יינתנו דמי בידוד תתחיל רק 4 ימים לפני הדיווח).

ערעור על בידוד

אם הופנית לבידוד ולדעתך אין הצדקה לכך – אפשר לערער על ההפניה במוקד קול הבריאות בטל' 5400*. עד לקבלת התשובה יש להישאר בבידוד.

לחזור למעלה