אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

בידוד למלווים ולמטפלים של מי שלא יכולים לשהות בבידוד לבדם

מי זקוקים למלווה

כאשר ילדים או ילדות עד גיל 12, אנשים עם מוגבלות או אנשים מבוגרים שמתקשים לטפל בעצמם צריכים להיכנס לבידוד – לרוב הם זקוקים למלווה או למטפל שישהה עימם למשך כל הבידוד.

יש הבחנה בין מלווה למטפל:

 • מלווה – מי שמלווה אדם שצריך להיות בבידוד אך לא אומת לקורונה ולא יכול לשהות בבידוד לבדו.
 • מטפל – מי שמטפל באדם מאומת לקורונה שלא יכול לשהות בבידוד לבדו.

קביעת מלווה

מטפל במאומת לקורונה – מומלץ שיהיה מחוסן או מחלים, מתחת לגיל 60 ולא בקבוצות סיכון.

מלווה של מבודד שאינו מאומת – מומלץ שיהיה מתחת לגיל 60 ולא בקבוצות סיכון.

טיפול במאומת לקורונה

מי צריכים להיכנס לבידוד

מי שמלווים מאומת לקורונה שלא יכול לשהות בבידוד לבדו – צריכים להיכנס לבידוד גם אם הם מחוסנים או מחלימים.

משך הבידוד

מלווים מחוסנים או מחלימים:

 1. ישהו עם המאומת לכל משך הבידוד שלו.
 2. החל מהיום האחרון לבידוד המלווים יעשו בדיקת קורונה:
 3. אחרי קבלת תוצאה שלילית אפשר לצאת מבידוד.

שימו לב: אם המטפל או המטפלת קיבלו אישור החלמה מקורונה במהלך 60 הימים שלפני הכניסה לבידוד עם החולה – אין צורך להיכנס לבידוד.
מי נחשבים מחוסנים >
מי נחשבים מחלימים >

החלפה בין מטפלים במאומת: שני מטפלים (למשל, שני הורים לילד שאומת לקורונה) יוכלו להתחלף ביניהם פעם אחת במהלך הבידוד אם שניהם מחוסנים או מחלימים, אבל על כל אחד מהם לשהות 5 ימים בבידוד. החל מהיום ה-5 לבידוד יוכלו לעשות בדיקה מפוקחת ויוכלו לצאת מבידוד עם קבלת תוצאה שלילית.

מלווים שהם לא מחוסנים ולא מחלימים:

 1. ישהו בבידוד עם המאומת לכל משך הבידוד שלו.
 2. לאחר שהמאומת החלים – ייכנסו לבידוד נוסף. היום ה-1 לבידוד הנוסף הוא היום האחרון של הבידוד עם המאומת שהם ליוו.
 3. החל מהיום ה-5 לבידוד הנוסף יעשו בדיקת קורונה:
 4. אחרי קבלת תוצאה שלילית אפשר לצאת מבידוד.

ליווי אדם בבידוד שאינו מאומת לקורונה

מי צריכים להיכנס לבידוד

 • מלווים שהם לא מחוסנים ולא מחלימים – צריכים להיכנס לבידוד עם האדם שאותו הם מלווים לכל משך הבידוד שלו .
 • מלווים מחוסנים או מחלימים – לא חייבים להישאר בבידוד עם האדם שאותו הם מלווים.

החלפה בין מלווים של מבודד: מלווים מחוסנים או מחלימים יכולים להתחלף ביניהם ללא הגבלה. כך למשל הורים מחוסנים או מחלימים יכולים להתחלף ביניהם בליווי ילד או ילדה עד גיל 12 שנכנסו לבידוד אך לא אומתו לקורונה.

משך הבידוד

מלווים שהם לא מחוסנים ולא מחלימים:

ישהו בבידוד עם האדם שאותו הם מלווים עד תום תקופת הבידוד שלו.

קיצור בידוד

אם הבידוד של האדם שאותו מלווים קוצר (לאחר עמידה בכל התנאים וההנחיות לכך) – באופן אוטומטי מתקצר גם הבידוד של המלווה.

הנחיות לקיצור בידוד >

דיווח עצמי

מי שאינם מחוסנים ואינם מחלימים:

 • מלווים של אדם בבידוד שלא אומת לקורונה – ידווחו על כניסה לבידוד.
 • מטפלים במאומת לקורונה – ידווחו על עצמם כמי שהיו במגע הדוק עם מאומת. לאחר ההחלמה של המאומת – ימשיכו לבידוד נוסף של 14 ימים וידווחו על עצמם כמי שהיו במגע הדוק עם מאומת. אפשר לקצר בידוד החל מהיום ה-5 לפי ההנחיות לקיצור בידוד.

מחוסנים או מחלימים:

 • מלווים של אדם בבידוד שלא אומת לקורונה – לא ידווחו על כניסה לבידוד.
 • מטפלים במאומת לקורונה – ידווחו על עצמם כמטפלים. דיווח על טיפול במאומת לקורונה יתקבל רק אם החולה אובחן בבדיקת PCR או בבדיקה מהירה מפוקחת באחת התחנות המורשות, וקיבל אישור ממשרד הבריאות על היותו מאומת.

שימו לב: דיווח על בידוד בעקבות טיפול בחולה קורונה שאובחן בבדיקה ביתית בלבד לא יאפשר הכרה במחלה לא ייקלט ולא יתאפשר תשלום דמי בידוד עבורו.

לטופס דיווח על כניסה לבידוד >

לחזור למעלה