אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

בידוד למי שקיבלו תוצאה חיובית-גבולית בבדיקת PCR

מי צריכים להיכנס לבידוד

מי שעשו בדיקת PCR וקיבלו תוצאה חיובית-גבולית צריכים להיכנס לבידוד ולעשות בדיקת PCR נוספת כדי לאמת או לשלול את הידבקותם. הדבר נכון גם לגבי מחוסנים ומחלימים.
מהי תוצאה חיובית-גבולית בבדיקת PCR >

דיווח עצמי

אין צורך לדווח למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד.

משך הבידוד

יש לעשות בדיקת PCR נוספת בתוך 24 עד 72 שעות אחרי הבדיקה הראשונה.

  • אם תוצאת הבדיקה הנוספת היא שלילית – אפשר לצאת מהבידוד (אלא אם יש סיבה אחרת להיכנס לבידוד).
  • אם תוצאת הבדיקה הנוספת היא חיובית או חיובית-גבולית – יש להתקשר לקופת החולים ולהישאר בבידוד לפי ההנחיות לחולים מאומתים, עד קבלת אישור החלמה מרופא או רופאה.

אם יש צורך בבידוד מסיבה נוספת – יש להישאר בבידוד עד סיום תקופת הבידוד הארוכה מבין השתיים.

קיצור בידוד

אין אפשרות לקצר את משך הבידוד.

עם מי אפשר לשהות בבידוד

יש להפריד בין מי שנכנסו לבידוד בעקבות קבלת תוצאה חיובית-גבולית בבדיקת PCR ובין יתר בני ובנות הבית (כולל מי שנכנסו לבידוד בעקבות מגע הדוק עם חולה מאומת או מפני שהגיעו מחו"ל).
רצוי שגם שאר בני הבית יישארו בבית עד לקבלת התוצאה של בדיקת ה-PCR הנוספת.

לחזור למעלה