אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

דמי בידוד לעובדים

מתי יש זכאות לדמי בידוד

נכון להיום אין חובת בידוד בישראל, למעט מי שאומתו לקורונה ומי שקיבלו הוראה פרטנית ממערכת הבריאות. רק אם נעדרת מהעבודה כי היית בבידוד בעקבות הוראה פרטנית שקיבלת מרופא מחוזי, מראש שירותי בריאות הציבור או ממנכ"ל משרד הבריאות, יש לך זכאות לקבל מהמעסיק דמי בידוד בהתאם לחישוב שנקבע בחוק (לחישוב המדויק כדאי לפנות לאחראים על השכר במקום העבודה שלך).

שימו לב:

  • מי שמלווים מאומת שלא יכול לשהות בבידוד לבדו (למשל, הורה שמלווה ילד או ילדה שאומתו לקורונה) – אינם זכאים עוד לדמי בידוד מפני שלא חלה עליהם חובת בידוד. אפשר לפנות לקבלת דמי מחלה כמו בכל מחלה אחרת.
  • מאומתים לקורונה – אינם זכאים לדמי בידוד. אפשר לפנות לקבלת דמי מחלה כמו בכל מחלה אחרת.

כדי שתהיה זכאות לדמי בידוד צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:

  1. קיבלת הוראה פרטנית ממערכת הבריאות להיכנס לבידוד.
  2. נעדרת ממקום העבודה עקב שהייה בבידוד לאחר קבלת ההוראה הפרטנית, ולא היית חולה (חולים מאומתים מקבלים דמי מחלה רגילים).
  3. דיווחת למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד לאחר קבלת ההוראה הפרטנית ממערכת הבריאות. הדיווח על הכניסה לבידוד נעשה באמצעות כניסה לקישור לטופס הדיווח שיישלח במסרון (הודעת SMS) לטלפון הנייד שלך. רק מי שקיבלו את ההוראה הפרטנית להיכנס לבידוד יוכלו למלא את טופס הדיווח. הדיווח צריך להישלח עד 4 ימים לאחר תחילת הבידוד (אם הדיווח נמסר לאחר שעברו יותר מ-4 ימים, התקופה שעבורה יינתנו דמי בידוד תתחיל רק 4 ימים לפני הדיווח).
  4. קיבלת אישור ממשרד הבריאות עבור המעסיק על הדיווח בנוגע לכניסה לבידוד. האישור יגיע לכתובת הדוא״ל שציינת.
    לאחר קבלת האישור ממשרד הבריאות, באחריותך להעביר אותו למעסיק שלך. עצמאים יעבירו את האישור לביטוח לאומי.

דיווחת על הכניסה לבידוד ולא קיבלת אישור עבור המעסיק על הדיווח?

לאחר סיום הבידוד יש למלא טופס בקשה לאסמכתה על בידוד.

לחזור למעלה