אף אחד לא אוהב להיכנס לבידוד, אבל במקרים מסוימים זו הדרך היחידה לשמור על היקרים לך ולהימנע מהדבקה של אחרים

דמי בידוד לעובדים

מתי יש זכאות לדמי בידוד

אם נעדרת מהעבודה כי היית בבידוד, יש לך זכאות לקבל מהמעסיק דמי בידוד עבור ימים אלו, שמהם יופחת מספר מסוים של ימי מחלה, בהתאם לחישוב שנקבע בחוק. לחישוב המדויק כדאי לפנות לאחראים על השכר במקום העבודה שלך.

אם נכנסת לבידוד כי חזרת מנסיעה פרטית לחו"ל, אין לך זכאות לדמי בידוד וגם לא אפשרות לנצל ימי מחלה.

מהם התנאים לקבלת דמי בידוד

 1. נעדרת ממקום העבודה עקב שהייה בבידוד.
 2. שהית בבידוד ולא היית חולה (חולים מאומתים מקבלים דמי מחלה רגילים).
 3. דיווחת למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד (באמצעות מילוי טופס מקוון או פנייה למוקד קול הבריאות במספר 5400*).
  שימו לב: הדיווח צריך להימסר עד 4 ימים לאחר תחילת הבידוד (אם הדיווח נמסר לאחר שעברו יותר מ-4 ימים, התקופה שעבורה יינתנו דמי בידוד תתחיל רק 4 ימים לפני הדיווח).
 4. משרד הבריאות העביר לך אישור עבור המעסיק על קבלת הדיווח בנוגע לכניסה לבידוד.

מי שדיווחו על הכניסה לבידוד בטופס מקוון ומסרו כתובת דוא"ל – יקבלו את האישור למעסיק לכתובת זו באופן מיידי.

מי שדיווחו על הכניסה לבידוד דרך מוקד קול הבריאות (5400*) – יקבלו את האישור למעסיק לכתובת הדוא״ל או למספר הפקס שמסרו.

לאחר קבלת האישור ממשרד הבריאות, באחריותך להעביר אותו למעסיק שלך.

דיווחת על הכניסה לבידוד ולא קיבלת אישור עבור המעסיק על הדיווח? לאחר סיום הבידוד יש למלא טופס בקשה לאסמכתה על בידוד.

עובדים שחוזרים מחו"ל

 • מי שנכנסו בבידוד לאחר שחזרו מנסיעה פרטית לחו"ל לא יקבלו דמי בידוד ולא ירדו להם ימי מחלה.
 • עובדים ועובדות שנכנסו לבידוד לאחר שחזרו מנסיעה לחו"ל מטעם העבודה לחו"ל יקבלו דמי בידוד.

דמי בידוד למי שמלווים אדם בבידוד

 • אם דיווחת למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד (שלך ושל האדם שלא יכול לשהות בבידוד לבדו), תהיה לך זכאות לדמי בידוד.
 • למחוסנים ומחלימים יש זכאות לדמי בידוד מלאים עבור ימי ההיעדרות.
 • במקרה של מלווים מחוסנים או מחלימים שמתחלפים ביניהם – תוכלו לקבל דמי בידוד בתנאי שהמלווה השני לא קיבל דמי בידוד עבור אותם הימים.

דמי בידוד למי שאינם מחוסנים או מחלימים

מי שלא קיבלו חיסון ולא החלימו והיו בבידוד, יקבלו 75% מדמי הבידוד המלאים.

הפחתה זו לא תחול על מי שקיבלו חיסון והוא עדיין לא נכנס לתוקף:

 • מי שקיבלו חיסון אחד ולא עברו מאז 30 ימים.
 • מי שקיבלו חיסון שני או שלישי ולא עברו מאז 7 ימים (14 יום בחיסון מודרנה).

כמו כן, ההפחתה לא תחול על:

 • עובדות ועובדים קטינים.
 • מי שהציגו למעסיק אישור רופא או רופאה על כך שהם מנועי חיסון או שאין לגביהם המלצה של משרד הבריאות להתחסן.
לחזור למעלה