מידע והנחיות ליוצאים מישראל

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה השתנו הנחיות ליוצאים לחו"ל. היכנסו כדי לראות את ההנחיות העדכניות ולקבל תשובות לשאלות נפוצות

יוצאים בטיסה

לפני היציאה מישראל

לברר את המדיניות במדינת היעד

 • היציאה מישראל למדינה אדומה אסורה לאזרחים ולתושבים ישראליים ומותנית באישור ועדת חריגים.
 • אפשר להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהארץ למדינות אלו.
 • איסור היציאה לא יחול על מי שיטוס דרך מדינות אלו בטיסת המשך, בתנאי שישהו פחות מ-12 שעות בשטח שדה התעופה ולא יצאו ממנו.
 • הוראה זו לא חלה על אזרחים זרים.
 • באחריותך לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה למילוי טפסים, ביצוע בדיקות, חובת בידוד ועוד.

מדינות המכירות בתוקף תעודות קורונה של ישראל >

בדיקת PCR לפני טיסה

 • אם שהית בישראל מעל 72 שעות עליך להציג לפני היציאה מישראל תעודת קורונה ישראלית בתוקף שהופקה על ידי משרד הבריאות.
 • לחלופין, ניתן להציג תוצאת בדיקת PCR שלילית שנעשתה במהלך 72 השעות שלפני ההמראה מישראל.
 •  על המסמך להיות כתוב באנגלית ובו מצוין מספר הדרכון של הנוסע.
 • את בדיקת ה- PCR אפשר לבצע באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקום מורשה אחר.
 • יתקבלו רק בדיקות PCR – לא יתקבלו בדיקות מהירות או בדיקות מכל סוג אחר.
 • הוראה זו מחייבת את כלל היוצאים מישראל, בכל גיל.

טופס הצהרת יציאה מישראל

 • יש למלא טופס יציאה מישראל במהלך 24 השעות שלפני היציאה מישראל.
 • יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך וכן הצהרה שלא תבקר במדינה אדומה, אלא אם קיבלת אישור מוועדת חריגים לכך.
 • אזרחים ותושבים ישראליים מעל גיל 16 מחויבים במילוי הטופס.

לוודא שאינך מנוע טיסה

 • אם יש ספק לגביי הגדרתך כחולה, חייב בידוד או מנוע טיסה, מומלץ לבצע בדיקה באתר רשות האוכלוסין.
 • נוסעים שיתבררו כחולים מאומתים או כחייבים בבידוד לא יורשו לעלות על הטיסה ויענשו לפי חוק.

בשדה התעופה

להציג תוצאות בדיקת קורונה או תעודת קורונה

יש להציג לנציג חברת התעופה את אחד מהמסמכים הבאים:

 • תוצאה שלילית בבדיקת PCR שנעשתה במהלך 72 השעות שלפני ההמראה.
 • תעודת קורונה בתוקף שהופקה על ידי משרד הבריאות.

להציג אישור על מילוי טופס הצהרת יציאה

 • יש להציג את אישור מילוי טופס ההצהרה לנציגי חברת התעופה לפני ההמראה מישראל.

הכניסה לטרמינל - לטסים בלבד

 • לא תותר כניסת מלווים לטרמינל הנוסעים, למעט מלווים של קטינים או של אדם עם מוגבלות.

במהלך הטיסה

יש לעטות מסכה

 • כל נוסע מעל גיל 6 מחויב לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה לאורך כל השהות בשדה התעופה ובמהלך כל הטיסה.

יש לשמור מרחק

 • למען בריאותך האישית, מומלץ לשמור על ריחוק פיזי בינך לבין כל אדם שלא גר אתך.

יש לשמור על היגיינה אישית

 • יש להקפיד על שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

מה הסיכוי להידבק בקורונה בחו"ל?

יוצאים במעבר גבול יבשתי או ימי

לפני היציאה מישראל

לברר את מדיניות היעד

 • היציאה מישראל למדינה אדומה אסורה לאזרחים ולתושבים ישראליים ומותנית באישור ועדת חריגים.
 • אפשר להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהארץ למדינות אלו.
 • הוראה זו לא חלה על אזרחים זרים.
 • באחריותך לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה למילוי טפסים, ביצוע בדיקות, חובת בידוד ועוד.

מדינות המכירות בתוקף תעודות קורונה של ישראל >

בדיקת PCR לפני הנסיעה

 • אם קיימת דרישה של מדינת היעד לביצוע בדיקת PCR, עליך להציג תוצאת בדיקה שלילית במעבר הגבול לפני היציאה מישראל.
 • על תוצאת הבדיקה להיות כתובה באנגלית עם ציון מספר הדרכון של הנוסע.
 • את בדיקת ה- PCR אפשר לבצע באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקום מורשה אחר.
 • הוראה זו תחול בהתאם לדרישות והתנאים שהוגדרו על ידי מדינת היעד.

לוודא שאינך מנוע יציאה מהארץ

 • אם יש ספק לגביי הגדרתך כחולה, חייב בידוד או מנועי יציאה, מומלץ לבצע בדיקה באתר רשות האוכלוסין.
 • נוסעים שיתבררו כחולים מאומתים או כחייבי בידוד לא יורשו להגיע לגבול ויענשו לפי חוק.

במעבר הגבול

יש לעטות מסכה

 • כל נוסע מעל גיל 6 מחויב לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה לאורך כל השהות במעבר הגבול.

יש לשמור מרחק

 • למען בריאותך האישית, מומלץ לשמור על ריחוק פיזי בינך לבין כל אדם שלא גר אתך.

יש לשמור על היגיינה אישית

 • יש להקפיד על שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

מה הסיכוי להידבק בקורונה בחו"ל?

בדיקות ליוצאים מישראל

איפה עושים בדיקה לפני יציאה מישראל

אפשר לתאם בדיקת PCR לצורך יציאה מישראל באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקומות מורשים אחרים.

למה עליי לשים לב במסמך התוצאה?

בית החולים יספק את תוצאות בדיקת ה-PCR באנגלית. עליך לוודא שבאישור מופיעים:

 • שמך המלא באנגלית, כפי שכתוב בדרכון.
 • מספר הדרכון שלך.

אני אצטרך בידוד אחרי הבדיקה?

אם נבדקת לצורך נסיעה לחו"ל אין צורך בבידוד לאחר ביצוע בדיקת ה-PCR ועד יציאתך מהארץ, כל עוד אינך מחויב בבידוד מסיבה אחרת.

מה יקרה אם התוצאה חיובית

אם תוצאת בדיקת ה-PCR היא חיובית עליך להיכנס לבידוד ולא תתאפשר יציאתך מישראל.

פרטי התקשרות וימי קבלת קהל לבדיקות הפרטיות בבתי החולים

 

מה הסיכוי להידבק בקורונה בחו"ל?