כניסה לישראל ויציאה ממנה בזמן קורונה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

מידע והנחיות

מה צריך לעשות לפני הנסיעה, בשדה התעופה או במעבר הגבול ואחרי ההגעה לחו"ל או הכניסה לישראל.

הנחיות לנכנסים למדינת ישראל

כל המידע העדכני לנכנסים לישראל בטיסה או במעברי גבול יבשתיים וימיים: מה צריך לעשות לפני ההגעה לישראל, מהן ההנחיות בשדה התעופה או במעבר הגבול, האם יש חובת בידוד לנכנסים ומידע למחוסנים ומחלימים.

מידע לנכנסים לישראל מידע לנכנסים לישראל

הנחיות ליוצאים ממדינת ישראל

כל המידע העדכני ליוצאים מישראל בטיסה או במעברי גבול יבשתיים וימיים: מה צריך לעשות לפני היציאה מישראל, מהן ההנחיות בשדה התעופה או במעבר הגבול, מי חייב בבדיקה לפני היציאה ואיפה נבדקים.

מידע ליוצאים מישראל מידע ליוצאים מישראל

טופס הצהרת כניסה לישראל

במהלך 24 השעות שלפני הכניסה לישראל יש למלא טופס הצהרת כניסה. בטופס יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך, הצהרת בריאות, מידע על התחסנות או החלמה ופרטי בידוד, אם תידרש לכך.

טופס הצהרת כניסה לישראל טופס הצהרת כניסה לישראל

טופס הצהרת יציאה מישראל

במהלך 24 השעות שלפני היציאה מישראל יש למלא טופס הצהרת יציאה. בטופס יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך והצהרה שלא תבקרו במדינה אדומה ללא אישור.

טופס הצהרת יציאה מישראל טופס הצהרת יציאה מישראל