בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

יציאה במעבר גבול יבשתי

היציאה מישראל למדינה אדומה אסורה לאזרחים ואזרחיות ישראלים ולתושבי קבע בישראל.

  • הנחיה זו לא חלה על אזרחים זרים.
  • הנחיה זו לא חלה על מי שרשאים לצאת למדינה אדומה לפי ההנחיות.

לרשימת המקרים שבהם רשאים לצאת למדינה אדומה >

  • יש מקרים שבהם אפשר לפנות לקבלת אישור מוועדת חריגים. יש למלא בקשה נפרדת לכל אזרח שמבקש אישור (אין בקשות משפחתיות), ולצרף מסמכים מתאימים לכל בקשה.

לרשימת המקרים שבהם אפשר לפנות לקבלת אישור מוועדת חריגים >

להגשת בקשה לוועדת חריגים >

לפני היציאה מישראל

  1. יש לברר את המדיניות של מדינת היעד

באחריותך לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה למילוי טפסים, ביצוע בדיקות, חובת בידוד ועוד.

מדינות המכירות בתעודות קורונה של ישראל > 

ביציאה לירדן דרך אחד ממעברי הגבול היבשתיים – יצחק רבין, אלנבי ונהר הירדן – יש להציג תוצאה שלילית לבדיקת PCR שעשית במהלך 72 השעות שלפני המעבר.

  1. כדאי לוודא שמותר לך לצאת מהארץ

  • אם יש ספק לגבי הגדרתך כחולה, כמי שחייב בידוד או כמנוּע יציאה מהארץ – מומלץ לבצע בדיקה באתר רשות האוכלוסין.
  • נוסעים שיתבררו כחולים מאומתים או כחייבים בבידוד לא יורשו להגיע לגבול וייענשו לפי חוק.

במעבר הגבול

  1. יש לנהוג לפי כללי הזהירות במרחב הציבורי: לעטות מסכה על האף והפה (מגיל 7 ומעלה), לשמור מרחק ולשמור על היגיינה אישית.

  2. לאחר המעבר לירדן יש לעשות בדיקת PCR נוספת. בדיקה זו כרוכה בתשלום בצד הירדני.

לחזור למעלה