בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

בידוד לזרים מאומתים

עדכונים אחרונים

אין עוד צורך למלא טופס כניסה לישראל.

מי צריכים להיכנס לבידוד

זרים שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקת קורונה (בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן מוסדית) צריכים להיכנס לבידוד ולפעול לפי הנחיות הבידוד למאומתים.

הנחיות בידוד למאומתים לקורונה >

דיווח עצמי

אין צורך לדווח למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד.

מידע ואישור החלמה

אם קיבלת תוצאה חיובית בבדיקת קורונה – ניתן לפנות למוקד קול הבריאות בטל' 5400* לקבלת הנחיות, ובהמשך גם לקבלת אישור החלמה לפי הנוהל בישראל.
למידע על קבלת אישור החלמה >

מקום הבידוד

יש לשהות בבידוד במקום שניתן לקיים בו את ההנחיות לבידוד בית. כל עוד שומרים על ההנחיות, אפשר לשהות בבידוד גם בחדר בבית מלון.

הנחיות לבידוד בית >

להנחיות נוספות ניתן לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

בידוד לזרים מאומתים בבית מלון

בנוסף להנחיות לבידוד בית, זרים שאומתו לקורונה במהלך השהות בישראל ומעוניינים לשהות בבידוד בחדר בבית מלון יקפידו גם על הנחיות אלה:

 1. יידוע המלון
  יש ליידע את הנהלת בית המלון מייד לאחר קבלת ההודעה על התוצאה החיובית בבדיקת הקורונה, ולבקש להמשיך לשהות במלון במהלך תקופת הבידוד עד להחלמה לפי הנוהל בישראל.
  מי נחשבים מחלימים >
 2. תנאי הבידוד
  יש לשהות לבד בחדר נפרד. אם יש כמה מאומתים – אפשר לשהות יחד באותו החדר.
 3. יציאה מהחדר
  חל איסור מוחלט לצאת מהחדר בזמן הבידוד, למעט במקרי חירום רפואיים תוך יידוע של הגורם הרלוונטי במלון. מאומתים לא יכולים להשתמש בחללים המשותפים של המלון בשום מקרה.
 4. כניסת אנשים לחדר
  אין לאפשר כניסת אנשים לחדר של המאומת, כולל מבקרים ועובדי ניקיון של המלון.
 5. אספקת אוכל
  כל אספקה של אוכל תונח מחוץ לחדרו של המאומת, בלי יצירת מגע בין המאומת לאדם שמספק את האוכל או מפנה את הכלים בסיום. מומלץ להשתמש בכלים חד פעמיים בלבד.
 6. פינוי אשפה
  המאומת יפנה אשפה אל מחוץ לחדר בשקית אטומה, ויש לדאוג לאיסופה.
 7. עטיית מסכה
  על המאומת לעטות מסכה בכל פעם שהוא פותח את דלת החדר (לשם הכנסת אוכל, פינוי כלים, הוצאת אשפה וכדומה).
לחזור למעלה