בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

כניסה לישראל – זרים

עדכונים אחרונים

 • בוטלה חובת עטיית מסכות בטיסה בינלאומית.
 • אין צורך להציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה לפני עלייה לטיסה לישראל, לשיט לישראל או לפני הגעה למעבר גבול יבשתי לישראל.
 • בוטלו בדיקות ה-PCR בכניסה לישראל דרך נמלי התעופה והמעברים הימיים והיבשתיים, ולכן גם בוטל הבידוד עד לקבלת תוצאה לבדיקה זו.
 • מידע לנכנסים לישראל בהפלגת נופש >
 • מאומתים לקורונה לא יוכלו לעלות לטיסה לישראל. אם אומתת לקורונה וטרם החלמת לפי הנוהל במדינת ישראל ולפי הנוהל במדינה שממנה יוצאת הטיסה לישראל – אין לעלות על הטיסה.

 

לפני הטיסה לישראל

1. יש לעשות ביטוח בריאות עם כיסוי לטיפול בנגיף הקורונה.
הביטוח הוא תנאי כניסה לישראל.

הנחיה זו לא חלה על:

 • תושבים ארעיים בעלי רישיון א/1, א/2, א/3, א/4, א/5, או בעלי רישיון ב/1 שמעסיקם חייב בהסדרת ביטוח רפואי עבורם.
 • מי שהגיעו לארץ מאוקראינה (ישירות או דרך מדינה שלישית) בתקופת הלחימה.

2. יש למלא טופס הצהרת כניסה לישראל במהלך 48 השעות שלפני ההמראה לישראל, ומוקדם ככל האפשר.

 • יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנלווים אליך, הצהרת בריאות ומידע על התחסנות או החלמה.
 • יש להציג את אישור מילוי הטופס לפני הטיסה לישראל.
  אפשר להציג עותק דיגיטלי של האישור או עותק מודפס.
  יש לשמור את האישור עד אחרי המעבר בביקורת הגבולות בישראל, ולהציג אותו אם תידרשו לכך.

 

בשדה התעופה ובמעבר הגבול

בשדה התעופה ובמעברי הגבול נעשות בדיקות מדגמיות של מסמכים ועמידה בתנאים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

 

בידוד

אין בעת הזו חובת בידוד לאחר הכניסה לישראל.
זרים שאומתו לנגיף הקורונה במהלך השהות בישראל צריכים לפעול בהתאם להנחיות הבידוד לזרים.
למידע על בידוד לזרים מאומתים >

שימו לב: זרים שיתגלו כמאומתים ויסרבו להיכנס לבידוד או יפרו בידוד – עלולה להישלל מהם האפשרות להיכנס לישראל לתקופה שתקבע רשות האוכלוסין וההגירה.

לחזור למעלה