בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ההנחיות לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה משתנות בהתאם למצב התחלואה בארץ ובעולם.

כניסה במעבר גבול יבשתי

לפני ההגעה לישראל >

במעבר הגבול לישראל >

מי שחוסנו או החלימו בחו"ל >

בידוד >

לפני ההגעה לישראל

  1. יש לעשות בדיקת PCR במהלך 72 השעות שלפני הכניסה לישראל, או בדיקה מהירה (אנטיגן) במהלך 24 השעות שלפני הכניסה לישראל, על ידי דוגמים מקצועיים (לא בדיקה ביתית). יש להציג מסמך רשמי המעיד על תוצאה שלילית, עם ציון מספר הדרכון. לא יתקבלו בדיקות מסוג אחר.

פטורים מבדיקת ה-PCR או הבדיקה המהירה שלפני הכניסה לישראל:

  • מי ששהו מחוץ לגבולות ישראל פחות מ-72 שעות.
  • מי שהחלימו ויציגו לפני הכניסה תוצאה חיובית בבדיקת PCR שעשו לפני פחות מ-3 חודשים ובתנאי שעברו 8 ימים לפחות ממועד הבדיקה.

במקרים הומניטריים או אם קיים קושי ממשי בנגישות לבדיקות, ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים לקבלת היתר כניסה לישראל ללא ביצוע בדיקה.

  1. יש למלא טופס טופס הצהרת כניסה לישראל במהלך 48 השעות שלפני הכניסה לישראל, ומוקדם ככל האפשר.

יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנלווים אליך, הצהרת בריאות, מידע על התחסנות או החלמה ופרטי הבידוד.

בסוף מילוי הטופס תקבלו קישור לתשלום מראש על בדיקת ה-PCR שתעשו בכניסה לארץ, בנוסף לבדיקה שנעשתה לפני הכניסה לישראל. 

אפשר לשלם גם   מראש באתר של חברת "שיבא טרגט" או במעבר הגבול עצמו.

במעבר הגבול לישראל

  1. בכניסה לישראל יש להציג אישור טופס הצהרת כניסה לישראל.

אפשר להציג עותק דיגיטלי של האישור, אין חובה להדפיס אותו.

בנוסף, יש להציג אחד מהמסמכים הבאים:

  • תוצאה שלילית בבדיקת PCR שעשית במהלך 72 השעות שלפני הכניסה לישראל.
  • תוצאה שלילית בבדיקה מהירה (אנטיגן)שעשית במהלך 24 השעות שלפני הכניסה לישראל על ידי דוגמים מקצועיים (לא בדיקה ביתית).
  • תוצאה חיובית בבדיקת PCR שעשית במהלך 3 החודשים שלפני הכניסה לישראל, ובתנאי שחלפו 8 ימים לפחות ממועד הבדיקה.
  • אישור ועדת חריגים לכניסה לישראל ללא בדיקת ה-PCR.
  1. יש לעשות בדיקת PCR במעבר הגבול – בדיקה זו היא בנוסף לבדיקה שבוצעה לפני הכניסה לישראל, והיא חובה לכל הנכנסים לישראל, וכרוכה בתשלום.

מעברי הגבול שבהם עושים בדיקות PCR הם גשר אלנבי, טאבה, נהר הירדן ורבין.

מי שחוסנו או החלימו בחו"ל

מידע לישראלים שחוסנו או החלימו בחו"ל >

מידע לזרים שחוסנו או החלימו בחו"ל >

בידוד

לכל המידע על בידוד אחרי כניסה לישראל מחו"ל >

לחזור למעלה