דיווחים שוטפים על שינויים בהנחיות

17 ינואר 22

הבידוד למאומתים יקוצר ל-5 ימים

עדכונים במדיניות הבדיקות והבידודים