התו הירוק נוצר כדי לשמור עלינו מפני הדבקה בקורונה במרחב הציבורי. לתו הירוק זכאים מי שחוסנו או מי שהחלימו.

מי זכאים לתו ירוק

מי זכאים לקבל תו ירוק ומה התוקף שלו

מי שחוסנו

  • מי שקיבלו שני חיסונים ועבר שבוע מהחיסון האחרון (פייזר) או שבועיים מהחיסון האחרון (מודרנה ואסטרהזניקה) – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה ממועד החיסון האחרון.
  • מי שקיבלו שלושה חיסונים ועבר שבוע מהחיסון האחרון (פייזר) או שבועיים מהחיסון האחרון (מודרנה ואסטרהזניקה) – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה ממועד החיסון האחרון או עד 31.5.2022, המאוחר מביניהם.
  • מי שקיבלו ארבעה חיסונים – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה ממועד החיסון האחרון או עד 31.5.2022, המאוחר מביניהם.

מי שהחלימו

מי שהחלימו וקיבלו אישור החלמה מרופא או רופאה או מקופת חולים לאחר שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקת PCR, והחל מ-5.1.2022 גם בבדיקה מהירה מפוקחת:

  • מי שהחלימו מקורונה פעם אחת או יותר – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה מההחלמה האחרונה.
  • מי שהחלימו ובנוסף קיבלו חיסון אחד לפחות – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה מההחלמה האחרונה, או חצי שנה ממועד החיסון האחרון, או עד 31.5.2022 – המאוחר מביניהם.
  • ילדים וילדות עד גיל 12 ו-3 חודשים שהחלימו – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה מאישור ההחלמה האחרון שלהם או עד גיל 12 ו-3 חודשים, המאוחר מביניהם.

מי שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית

  • מי שלא חוסנו וקיבלו תשובה חיובית בבדיקה סרולוגית אנטי S, ואחרי הבדיקה קיבלו חיסון אחד לפחות – תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה מהחיסון האחרון או עד 31.5.2022 – המאוחר מביניהם.
  • מי שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית אנטי N וחוסנו לפחות בחיסון אחד לפחות – תוקף התו הירוק יהיה עד חצי שנה ממועד הבדיקה, או חצי שנה מהחיסון האחרון, או עד 31.5.2022 – המאוחר מביניהם.
  • ילדים וילדות עד גיל 12 ו-3 חודשים שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית – תוקף התו הירוק הוא עד גיל 12 ו-3 חודשים.

מי שהתחסנו בחו"ל או החלימו בחו"ל, זכאותם לתו ירוק ותוקף התו שלהם תלויים במספר החיסונים שקיבלו ובתוצאות של בדיקות סרולוגיות ושל בדיקת PCR בארץ.

לחזור למעלה