הצהרת כניסה לישראל

את הטופס יש למלא מוקדם ככל האפשר במהלך 24 השעות שלפני היציאה לישראל. ללא מילוי הטופס לא תתאפשר עלייה לטיסה או כניסה במעבר גבול.

 • פרטים אישיים שלך ושל בני משפחתך

  ניתן למלא גם פרטים של בן / בת הזוג שלך וילדייך ששהו אתך באותן המדינות ובאותם התאריכים במהלך 14 הימים האחרונים.

 • פרטי שהות בחו"ל

  פירוט כל המדינות בהן ביקרת ב-14 הימים האחרונים.

 • הנחיות לאחר הנחיתה

  בסיום מילוי הטופס יוצגו הנחיות לנוסעים בנוגע לבדיקה לאחר הנחיתה בישראל ובנוגע לבידוד. חובת הבידוד תקבע לפי המדינה ממנה תגיע ובהתאם לאם התחסנת או החלמת.

יציאה

איך תגיע לישראל?

יש לבחור את אופן הגעתך לארץ

פרטים אישיים

יש למלא פרטים אישיים זהים לפרטים שמופיעים בדרכון. בסיום מילוי הטופס נעדכן אותך בהנחיות הרלוונטיות עבורך.

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה*

ניתן להזין את הפרטים בעברית בלבד.

פרטי נסיעה

יש למלא את פרטי הנסיעה שלך. בסיום מילוי הטופס נעדכן אותך בהנחיות הרלוונטיות עבורך.

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה*

כניסה לישראל

color-icon
הוספת מקום נוסף בקונקשן
הוספת מקום נוסף בו ביקרתי

הצהרת בריאות

התחסנת? יש לבחור את המתאים ביותר למצבך. בנוסף, יש למלא הצהרת בריאות עדכנית לזמן מילוי הטופס.

מדינה בהסכם היא מדינה שנחתם מולה הסכם מיוחד שמגדיר שמדינת ישראל מכירה בחיסונים שלה לצורך פטור מבידוד.

נוסע נכנס לישראל יכול להיות פטור מבידוד אם יתקיימו כל התנאים הבאים:

 1. הנוסע הגיע ממדינה בהסכם בלבד
 2. הנוסע התחסן במדינה בהסכם
 3. החיסון בוצע במלואו, על פי הוראות היצרן (מנה אחת או שתיים, בהתאם להוראות)
 4. החיסון בתוקף בהתאם למדיניות מדינת ישראל, כלומר חלפו לפחות 8 ימים מיום קבלת המנה השנייה (או הראשונה בחיסון שניתן במנה אחת)
 5. עברו לפחות 21 ימים בין המנה הראשונה למנה השנייה ולכל היותר 35 ימים (בחיסונים שניתנים בשתי מנות)
 1. אני לא חולה מאומת לקורונה.
 2. אני לא מחויב בבידוד מכל סיבה שהיא.
 3. ב-14 הימים האחרונים:
  - לא שהיתי באותו מקום עם אדם המחויב בבידוד, למעט אם אני מחלים או מחוסן.
  - לא פיתחתי אחד או יותר מהתסמינים הדומים לתסמיני נגיף הקורונה, למעט אם ביצעתי בדיקת קורונה ותוצאתה שלילית.
 4. ידוע לי שכל הנכנסים לישראל חייבים בבידוד: בידוד מלא למשך 14 ימים (אותו ניתן לקצר ל-7 ימים) או בידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת הקורונה שתבוצע בכניסה לישראל או למשך 24 שעות (המוקדם מבניהם). מידע נוסף על חובת הבידוד.
 5. שהיתי מחוץ לישראל פחות מ-72 שעות או שאציג בשדה התעופה את אחד מהאישורים הבאים:
  - תוצאת בדיקה שלילית לקורונה שבוצעה במהלך 72 השעות שלפני ההמראה.
  - אישור של ועדת חריגים לעלות לטיסה ללא הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.
 6. אם אני ו/או הנוסעים הנלווים אלי נחויב בבידוד הוא יתקיים במקום מתאים העומד לרשותי. מידע נוסף על חובת הבידוד.
 7. הצהרת שקר עלולה לשמש ראייה נגדי בהליך פלילי.
 8. לא אגיע לטיסה אם יחול שינוי באחד או יותר מהפרטים עליהם הצהרתי בטופס זה.

אישור ההצהרה

ידוע לי שאחד התנאים לבידוד ביתי בפיקוח טכנולוגי, הוא שאסכים לתנאי השימוש באמצעי זה, המפורטים בקישור. בעת בידוד בפיקוח טכנולוגי, ישלחו הודעות כתובות או שיחות קוליות, באמצעותן אדרש למסור למשטרה חיווי על מיקומי. קראתי את תנאי ואופן השימוש שבקישור, וידוע לי שאם לא אסכים להם, משטרת ישראל תבצע פעילות פיקוח מוגברת במקום הבידוד. אני מסכים לשהות בבידוד בפיקוח טכנולוגי. הסכמה זו מהווה אישור לכל האמור גם ביחס לקטינים מעל גיל 14 שפרטיהם נמסרו במסגרת דיווח זה, ונדרשים לשהות בבידוד בפיקוח טכנולוגי.

פרטי השהות בחו״ל

עוד קצת וסיימנו

סיכום פרטי הנסיעה


סיכום פרטי הנוסע

הוספת נוסע נוסף

ניתן להוסיף בני משפחה (בן / בת זוג וילדים) ששהו אתך במהלך שהותך בחו"ל באותן המדינות ובאותם התאריכים.

כמעט סיימנו

הכתובת שתמלא תשמש את משרד הבריאות ואת גורמי האכיפה רק במקרה ויידרש בידוד.

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה*

כתובת השהייה בבידוד (למקרה שיידרש בידוד)

אם דיווחת על מספר נוסעים בטופס והם יקיימו את הבידוד בכתובות שונות, יש להזין בהמשך את כתובת הבידוד הרלוונטית עבור כל נוסע

יש לסמן את הנוסעים שישהו בכתובת שונה ולמלא את פרטי המקום

הוספת כתובת בידוד נוספת

ניתן להוסיף כתובת בידוד נוספת עבור חלק מהנוסעים הנדרשים בבידוד
שדה חובה

זהו, סיימנו

במסך למטה ניתן לראות את סטטוס הכניסה לישראל עבור כל אחד מהנוסעים. הפרטים נשלחו לדוא"ל שהזנת.

תוקף אישור ההצהרה הינו עד

FF :: Summary :: Did you pay

FF :: Summary :: Place for ref number
Loading...