• פרטים אישיים שלך ושל בני משפחתך

    ניתן למלא גם פרטים של בן / בת הזוג שלך וילדייך ששהו אתך באותן המדינות ובאותם התאריכים במהלך 14 הימים האחרונים.

  • פרטי שהות בחו"ל

    פירוט כל המדינות בהן ביקרת ב-14 הימים האחרונים.

  • הנחיות לאחר הנחיתה

    בסיום מילוי הטופס יוצגו הנחיות לנוסעים בנוגע לבדיקה לאחר הנחיתה בישראל ולצורך בבידוד.