שאלות ותשובות בנושא הפקת תעודות

ניסית להפיק תעודה ומשהו השתבש? אולי כאן תימצא התשובה

collapse_שאלות ותשובות בנושא הפקת תעודות
מי שקיבלו חיסון
 • מי שקיבלו שניים או שלושה חיסונים, ועבר שבוע מהחיסון האחרון (פייזר) או שבועיים מהחיסון האחרון (מודרנה)– זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף עד חצי שנה ממועד החיסון האחרון.
 • מי שקיבלו רק חיסון אחד – אינם זכאים לתו ירוק, גם אם קיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית אחרי החיסון.
מי שהחלימו*

* מי שהחלימו = קיבלו אישור החלמה אחרי תוצאה חיובית בבדיקת PCR.

 • מי שהחלימו פעם אחת או פעמיים ולא התחסנו – זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף עד חצי שנה מקבלת אישור ההחלמה האחרון.
 • מי שהחלימו, ובנוסף קיבלו חיסון אחד או יותר, לפני או אחרי ההחלמה – זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף עד 31.3.2022
מי שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית
 • מי שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית ללא כל חיסון לפניה, ובנוסף קיבלו אחריה חיסון אחד לפחות – זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף עד 31.3.2022.
 • ילדים וילדות עד גיל 12 ו-3 חודשים שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית - זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף עד ליום 31.3.2022 או עד להגיעם לגיל 12 ו-3 חודשים, המאוחר מבין שניהם.

מי שהתחסנו או החלימו בחו"ל, זכאותם לתו ירוק ותוקף התו שלהם תלויים במספר החיסונים שקיבלו ובתוצאות של בדיקות סרולוגיות ושל בדיקת PCR בארץ.

מי שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה (תו ירוק זמני)
 • ילדים וילדות עד גיל 12 ו-3 חודשים שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת PCR במסגרת 'מגן חינוך' – זכאים לתו ירוק שבועי, שיהיה בתוקף עד סוף היום השביעי שלאחר הבדיקה, כולל יום הבדיקה עצמו.
 • מבוגרים וילדים שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקה מהירה יכולים להציג אותה כדי להיכנס למקומות שפועלים לפי הנחיות התו הירוק ב-24 השעות שאחרי הבדיקה. אפשר להציג בכניסה את קוד ה-QR של הבדיקה עצמה או להפוך אותה לתו ירוק יומי באמצעות סריקת הקוד באפליקציית הרמזור.
 • מי שביצעו בדיקת PCR במימון פרטי וקיבלו תוצאה שלילית זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף למשך 72 שעות.

איך להפיק תו ירוק מבדיקה מהירה>

כן, מי שזכאים לתו ירוק יכולים להפיק אותו בנפרד, בנוסף לתעודת הקורונה.

לא, רק תעודת קורונה משמשת ליציאה מישראל ולהתנהלות בחו״ל.
תעודות קורונה שהופקו לאחר 3.10.2021 יהיו תקפות באיחוד האירופי ובמדינות נוספות שאיתן הגיעה ישראל להכרה הדדית בתעודות, והן מאפשרות כניסה למקומות שפועלים לפי הנחיות התו הירוק במדינות אלה, ובכפוף למדיניות שלהן (ייתכן שחלק מהמדינות ידרשו בנוסף גם תוצאה שלילית לבדיקת קורונה, יש לוודא זאת באתרים הרשמיים של מדינת היעד).
בתעודות הקורונה החדשות מופיע קוד QR שניתן לסריקה גם על ידי מדינות האיחוד האירופי, וכן מופיע עליהן הכיתוב Issued by the state of Israel.
לרשימת המדינות המעודכנת >

חשוב לדעת:

 • בתקופה שבה יש מדינות שמוגדרות אדומות (ברמת הסיכון המרבית), על כל הנוסעים לחו"ל להצהיר כי אינם נוסעים למדינה אדומה. למדינות אדומות אפשר לטוס רק באישור של ועדת חריגים, גם אם תעודת הקורונה הישראלית תקפה בהן.
  לבירור צבעים של מדינות >
  לטופס הבקשה לוועדת חריגים >
 • למדינות שאין לישראל הכרה הדדית בתעודות שלהן אפשר להיכנס רק על סמך תוצאה שלילית של בדיקת קורונה, ואם הן אדומות דרוש גם אישור ועדת חריגים.
  למידע נוסף לנוסעים והנוסעות לחו״ל >
  תעודות קורונה שהופקו לפני 3.10.2021 לא תקפות עוד, וקוד ה-QR שמופיע בהן כבר לא עובד. תעודות שאינן בתוקף לא יכולות לשמש ליציאה מישראל, לכניסה למקומות שפועלים לפי הנחיות התו הירוק בחו״ל ולקבלת פטור מבידוד בחזרה לארץ.
  לכן, החל מ-3.10.21 יש צורך להפיק תעודת קורונה חדשה.
  להפקת תעודת קורונה >

יש לפנות לקופת החולים שלך ולוודא שתעודת הזהות, מספר הטלפון ותאריך הלידה שמילאת בטופס בקשת התעודה זהים לפרטים המעודכנים בקופה.
על חיילות וחיילים לפנות לשלישות ולוודא שהפרטים שמילאו בטופס בקשת התעודה זהים לאלה שמעודכנים שם.

אם התחסנת, יש לפנות לקופת החולים או למוסד שבו התחסנת ולוודא שהחיסונים מקושרים למספר תעודת הזהות שלך. לפני הפנייה, יש להכין את אישורי ההתחסנות.
אם החלמת, יש לפנות לקופת החולים ולוודא מולה שכל הנתונים מעודכנים אצלה וגם שודרו למשרד הבריאות, כולל כל תוצאות הבדיקות והאישורים הנדרשים. 

אם וידאת שכל התוצאות והנתונים מעודכנים בקופת החולים וגם שודרו ממנה למשרד הבריאות ועדיין מתקבלת הודעה שאין לך זכאות – יש להכין את כל תוצאות הבדיקות והאישורים ולפנות לבירור נוסף במוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

אפשר להפיק תו ירוק אם קיבלת תשובה חיובית לבדיקה סרולוגית ללא כל חיסון לפניה, ובנוסף קיבלת אחריה חיסון אחד לפחות.

אפשר להפיק תעודת קורונה אם קיבלת תשובה חיובית לבדיקה סרולוגית לאחר שהחלמת, גם אם לא התחסנת כלל. אם קיבלת חיסון אחד בלבד ולאחר מכן תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית, אין לך זכאות לתעודת קורונה (נוגדנים מחיסון אחד לא יעילים כמו נוגדנים של שני חיסונים לפחות או של החלמה).
ילדים וילדות עד גיל 12 ו-3 חודשים שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית - זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף עד ליום 31.3.2022 או עד להגיעם לגיל 12 ו-3 חודשים, המאוחר מבין שניהם.

להפקת תו ירוק או תעודת קורונה >

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 ו-3 חודשים שלא קיבלו חיסון ולא החלימו יכולים לעשות בדיקה מהירה כדי להיכנס למקומות שפועלים לפי הנחיות התו הירוק עד 24 שעות מרגע הבדיקה. אפשר להציג בכניסה את קוד ה-QR של הבדיקה עצמה או להפוך אותה לתו ירוק יומי באמצעות סריקת הקוד באפליקציית הרמזור.

איך להפיק תו ירוק מבדיקה מהירה >

ילדים וילדות עד גיל 12 ו-3 חודשים שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת PCR במסגרת 'מגן חינוך' – זכאים לתו ירוק שבועי, שיהיה בתוקף עד סוף היום השביעי שלאחר הבדיקה, כולל יום הבדיקה עצמו.

מי שביצעו בדיקת PCR במימון פרטי וקיבלו תוצאה שלילית - זכאים לתו ירוק שיהיה בתוקף למשך 72 שעות.

לא, בדיקה שנערכה מטעם מקום מסוים תקפה עבור אותו המקום בלבד. זאת משום שמערכי הבדיקות הפרטיים לא מחוברים למערכות משרד הבריאות ולא יכולים לשלוח אליו את תוצאות הבדיקה.
רק בדיקות מהירות שמתבצעות בתחנות המורשות הפועלות בפריסה ארצית מאפשרות להיכנס למקומות שפועלים לפי הנחיות התו הירוק (הכניסה אפשרית למשך 24 שעות מביצוע הבדיקה).

לרשימת התחנות המורשות.