שאלות ותשובות בנושא הנפקת תעודות

ניסית להנפיק תעודה ומשהו השתבש? אולי כאן תימצא התשובה

collapse_שאלות ותשובות בנושא הנפקת תעודות

עליך לפנות לקופת החולים שלך ולוודא שתעודת הזהות, הטלפון ותאריך הלידה שמילאת בטופס זהים לפרטים בקופה.
על חיילים לעדכן את הפרטים בשלישות.

עליך לפנות לקופת החולים שלך ולוודא שמספר דרכון, הטלפון ותאריך הלידה שמילאת בטופס זהים לפרטים בקופה.

עליך לפנות לקופת החולים או למוסד שבו התחסנת ולוודא שהחיסונים מוזנים על מספר הדרכון שלך.

בשלב זה לא תתאפשר הנפקת תעודה עבורך. כעת מתבצעת עבודה לצרף בעלי דרכון וכן אזרחים שלא חברים בקופות החולים. בשלב הבא יצורפו גם חסרי מעמד ובעלי אשרות.

בשלב זה לא תתאפשר הנפקת תעודה עבורך. כעת מתבצעת עבודה לצרף אזרחים שלא חברים בקופות החולים וכן בעלי דרכון זר. בשלב הבא יצורפו גם חסרי מעמד ובעלי אשרות.

רק מי שהתחסנו בחיסון השני וחלף שבוע מאז החיסון השני, זכאים להנפיק תעודת התחסנות. במידה ועבר יותר משבוע מקבלת החיסון השני, יש לוודא מול קופת החולים או מול המוסד שבו התחסנת שהחיסונים מעודכנים במערכות הקופה או המוסד ושודרו למשרד הבריאות.

רק מי שהוגדרו על ידי הקופה כמחלימים זכאים לתעודת החלמה. אם החלמת אנא וודא עם הקופה המבטחת אותך כי עודכן שהחלמת. אם גם החלמת וגם התחסנת, ניתן להנפיק רק תעודת מחלים.

תו ירוק מונפק רק למי שעבר שבוע מאז החיסון השני שלהם או שהוגדרו על ידי הקופה כמחלימים. אם תנאים אלה תקפים עבורך - יש לבדוק  מול הקופה המבטחת שאכן הוגדרת כך.

אם נבדקת במעבדות של קופת החולים, באפשרותך להנפיק תעודת החלמה ותו ירוק דרך משרד הבריאות.
אם נבדקת בבית חולים או במעבדה אחרת החל מינואר 2021, באפשרותך להנפיק תעודת החלמה ותו ירוק.
אם נבדקת בבית חולים או במעבדה אחרת לפני ינואר 2021, לצערנו לא אפשרי עבורך להנפיק תעודת החלמה ותו ירוק, אנחנו עובדים על פתרון.

כן. מי שזכאים לתעודת מחלים זכאים גם לתו הירוק ויכולים להנפיק אותו לעצמם.

כן. מי שזכאים לתעודת התחסנות זכאים גם לתו הירוק ויכולים להנפיק אותו לעצמם.