תעודת קורונה

תעודת קורונה מונפקת על ידי משרד הבריאות ומשמשת כאישור רפואי וכאסמכתה בינלאומית לכך שהתחסנת או שהחלמת. למתחסנים תונפק תעודת התחסנות, למחלימים תונפק תעודת החלמה שיהיו בתוקף עד 31.12.2021.

תעודת קורונה

התעודה שתונפק לך מורכבת משני עמודים. העמוד הראשון יכלול מידע אישי הכולל שם ושם משפחה בעברית ובאנגלית, מספר תעודת זהות, מספר דרכון, תאריך לידה וקוד מוצפן. העמוד השני יכיל מידע אפידמיולוגי על החיסונים ותאריך ההחלמה (לאלו שהחלימו) ומספר סידורי של התעודה.

איזו תעודה תונפק לך?

  • למי התחסנו מפני קורונה תונפק תעודת התחסנות.
  • למי שהחלימו תונפק תעודת החלמה.
  • למחלימים שהתחסנו תונפק תעודת התחסנת.

מהו תוקף התעודה?

  • מתחסנים: החל משבוע לאחר המנה השנייה ועד ל-31.12.2021.
  • מחלימים שלא התחסנו: החל מיום ההחלמה ועד ל-31.12.2021.
  • מחלימים שהתחסנו: החל משבוע לאחר החיסון ועד ל-31.12.2021.
    שימו לב: על מי שהנפיקו תעודות התחסנות או החלמה בעבר, יש להנפיק את התעודה מחדש כדי לקבל תעודה עם התוקף המעודכן.

מי מנפיק את התעודה?

הגוף היחידי המנפיק את התעודה הוא משרד הבריאות. בעתיד ניתן יהיה להנפיק גם באמצעות קופות החולים.

איך מנפיקים את התעודה?

את התעודה ניתן להנפיק ב:

לפרטים נוספים על מיהו מחלים, באתר משרד הבריאות    

שאלות ותשובות בנושא הנפקת תעודות