מידע והנחיות ליוצאים מישראל

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה השתנו הנחיות ליוצאים לחו"ל. היכנסו כדי לראות את ההנחיות העדכניות ולקבל תשובות לשאלות נפוצות

יציאה מישראל בטיסה

היציאה מישראל למדינה אדומה אסורה לאזרחים ולתושבים ישראלים.

 • יש אפשרות לפנות לקבלת אישור מוועדת חריגים.
  להגשת בקשה לוועדת חריגים >
 • איסור היציאה לא יחול על מי שיטוסו דרך מדינות אדומות בטיסת המשך (קונקשן), בתנאי שהשהות בשדה התעופה היא פחות מ-12 שעות ושלא ייצאו משטח שדה התעופה.
 • הנחיה זו לא חלה על אזרחים זרים.

לפני היציאה מישראל

1. יש לברר את המדיניות במדינת היעד

באחריותך לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה למילוי טפסים, ביצוע בדיקות, חובת בידוד ועוד.

מדינות המכירות בתעודות קורונה של ישראל >

2. יש לעשות בדיקת PCR במהלך 72 השעות שלפני ההמראה מישראל

רק מי שיקבלו תוצאה שלילית לבדיקה יוכלו לעלות על הטיסה. הנחיה זו מחייבת את כלל היוצאים מישראל, בכל גיל.

על התוצאה להיות כתובה באנגלית עם ציון מספר הדרכון של הנוסע. לא יתקבלו בדיקות מהירות או בדיקות מכל סוג אחר.

את בדיקת ה-PCR אפשר לעשות באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקום מורשה אחר שמבצע בדיקות לפני טיסה.

פטורים מבדיקת ה-PCR שלפני הטיסה:

 • מי ששהו בישראל פחות מ-72 שעות (מרגע הנחיתה ועד רגע ההמראה).
 • בעלי תו ירוק בתוקף שהופק על ידי משרד הבריאות על בסיס חיסון או החלמה. אפשר להציג אותו לפני הטיסה במקום את תוצאת בדיקת ה-PCR.

שימו לב: הפטור מתייחס רק להנחיות משרד הבריאות. אם מדינת היעד דורשת הצגת תוצאה שלילית לבדיקת PCR לפני הטיסה - יש לעשות את הבדיקה בהתאם לדרישות שהוגדרו על ידי מדינת היעד.

3. יש למלא טופס יציאה מישראל במהלך 24 השעות שלפני היציאה מישראל.

 • יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך ולהצהיר שלא תבקרו במדינה אדומה, אלא אם קיבלתם אישור מוועדת חריגים.
 • מילוי הטופס הוא חובה לאזרחים ותושבים ישראלים מעל גיל 16.

4. כדאי לוודא שמותר לך לטוס

 • אם יש ספק לגבי הגדרתך כחולה, כמי שחייב בידוד או כמנוּע טיסה – מומלץ לבצע בדיקה באתר רשות האוכלוסין.
 • נוסעים שיתבררו כחולים מאומתים או כחייבים בבידוד לא יורשו לעלות על הטיסה וייענשו לפי חוק.

בשדה התעופה

לפני הטיסה יש להציג לנציגי חברת התעופה:

1. אישור מילוי טופס הצהרת יציאה מישראל.

2. אחד מהמסמכים הבאים:

 • תוצאה שלילית בבדיקת PCR שעשית במהלך 72 השעות שלפני הטיסה.
 • תעודת קורונה בתוקף שהופקה על ידי משרד הבריאות בישראל.

שימו לב: הכניסה לטרמינל הנוגעים בישראל מיועדת רק לטסים. אין אפשרות לכניסה של מלווים לטרמינל, למעט מלווים של קטינים או של אדם עם מוגבלות.

במהלך הטיסה

יש לעטות מסכה על האף והפה (מגיל 6 ומעלה), לשמור מרחק ולשמור על היגיינה אישית.

מה הסיכוי להידבק בקורונה בחו"ל?

יוצאים במעבר גבול יבשתי

היציאה מישראל למדינה אדומה אסורה לאזרחים ולתושבים ישראלים.

לפני היציאה מישראל

1. יש לברר את המדיניות של מדינת היעד

רק מי שיקבלו תוצאה שלילית לבדיקה יוכלו לחצות במעבר הגבול. הנחיה זו מחייבת את כלל היוצאים מישראל, בכל גיל. 

מדינות המכירות בתעודות קורונה של ישראל >

2. יש לעשות בדיקת PCR במהלך 72 השעות שלפני היציאה מישראל

אם מדינת היעד דורשת הצגת תוצאה שלילית לבדיקת PCR לפני מעבר הגבול – יש לעשות את הבדיקה בהתאם לדרישות שהוגדרו על ידי מדינת היעד.

על התוצאה להיות כתובה באנגלית עם ציון מספר הדרכון של הנוסע. לא יתקבלו בדיקות מהירות או בדיקות מכל סוג אחר. 

את בדיקת ה-PCR אפשר לעשות באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקום מורשה אחר שמבצע בדיקות לפני הטיסה. 

פטורים מבדיקת ה-PCR שלפני הטיסה:

 • מי ששהו בישראל פחות מ-72 שעות (מרגע הכניסה לישראל ועד רגע היציאה ממנה).
 • בעלי תו ירוק בתוקף שהופק על ידי משרד הבריאות על בסיס תעודת חיסון או החלמה. אפשר להציג אותו לפני הטיסה במקום את תוצאת בדיקת ה-PCR.

שימו לב: הפטור מתייחס רק להנחיות משרד הבריאות. אם מדינת היעד דורשת הצגת תוצאה שלילית לבדיקת PCR לפני מעבר הגבול – יש לעשות את הבדיקה בהתאם לדרישות שהוגדרו על ידי מדינת היעד.

3. כדאי לוודא שמותר לך לצאת מהארץ

 • אם יש ספק לגבי הגדרתך כחולה, כמי שחייב בידוד או כמנוּע יציאה מהארץ – מומלץ לבצע בדיקה באתר רשות האוכלוסין.
 • נוסעים שיתבררו כחולים מאומתים או כחייבים בבידוד לא יורשו להגיע לגבול וייענשו לפי חוק.

במעבר הגבול

יש לעטות מסכה על האף והפה (מגיל 6 ומעלה), לשמור מרחק ולשמור על היגיינה אישית.

מה הסיכוי להידבק בקורונה בחו"ל?

בדיקות ליוצאים מישראל

איפה עושים בדיקה לפני יציאה מישראל

אפשר לתאם בדיקת PCR לצורך יציאה מישראל באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקומות מורשים אחרים.

למה עליי לשים לב במסמך התוצאה?

בית החולים יספק את תוצאות בדיקת ה-PCR באנגלית. יש לוודא שבאישור מופיעים:

 • שמך המלא באנגלית, כפי שכתוב בדרכון.
 • מספר הדרכון שלך.

אני אצטרך בידוד אחרי הבדיקה?

אם נבדקת לצורך נסיעה לחו"ל אין צורך בבידוד לאחר ביצוע בדיקת ה-PCR ועד יציאתך מהארץ, כל עוד אינך לא חויבת בבידוד מסיבה אחרת.

מה יקרה אם התוצאה חיובית

אם תוצאת בדיקת ה-PCR היא חיובית יש להיכנס לבידוד ולפעול לפי ההנחיות לחולים מאומתים, ועד לקבלת אישור החלמה לא תתאפשר יציאתך מישראל.

מה הסיכוי להידבק בקורונה בחו"ל?