הנחיות קורונה מעודכנות

הנחיות קורונה מעודכנות לפי תחומי עניין

ספורט מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

חדרי כושר ואולמות סטודיו

 • פעילות רגילה

בריכות שחיה

 • פעילות רגילה

מתנ"סים

 • פעילות רגילה

אירועי ספורט

 • פעילות רגילה

בילויים מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

מועדונים ודיסקוטקים

 • פעילות רגילה

אטרקציות תיירותיות

 • פעילות רגילה

פארקי שעשועים

 • פעילות רגילה

בריכות שחיה

 • פעילות רגילה

גנים לאומיים ושמורות טבע

 • פעילות רגילה

ספארי וגני חיות

 • פעילות רגילה

מתנ"סים

 • פעילות רגילה

עבודה מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

מקומות בהם מתקיימת קבלת קהל פרטנית או ציבורית

 • פעילות רגילה

כנסים

 • פעילות רגילה

טיפוח מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

מרכזי טיפוח

 • פעילות רגילה

מסעדות מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

מסעדות ובתי קפה

 • פעילות רגילה

ברים

 • פעילות רגילה

חדרי אוכל

 • פעילות רגילה

לימודים מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר ופנימיות

 • תלמידים עם תסמינים – לא ניתן להגיע ללימודים ויש לבצע בדיקה מהירה ביתית

מוסדות השכלה גבוהה, מוסדות הכשרה מקצועית לבגירים ומוסדות תורניים על-תיכוניים

 • פעילות רגילה

דת מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

תפילות

 • פעילות רגילה

תחבורה מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • פעילות רגילה
 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

אירועים מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

אירועים ושמחות

 • פעילות רגילה

תיירות מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור
הנחיות מלאות לכניסה לישראל וליציאה ממנה >

כניסה לישראל

 • לפני הכניסה לישראל יש לוודא שאין מניעה לטוס
מידע והנחיות לנכנסים לישראל >

יציאה מישראל

 • לפני היציאה מישראל יש לוודא שאין מניעה לטוס
מידע והנחיות ליוצאים מישראל >

קניות מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

קניונים ומרכזי מסחר

 • פעילות רגילה

חנויות

 • פעילות רגילה

תרבות מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור

בתי קולנוע

 • פעילות רגילה

הצגות

 • פעילות רגילה

תערוכות ומוזיאונים

 • פעילות רגילה

ספריות

 • פעילות רגילה

שירותי בריאות מתווה ארצי

הנחיות כלליות

 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור.

מוסד רפואי, בריאות ורווחה

 • מוסד רפואי הוא כל מקום שנותנים בו טיפול רפואי.
 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור.

מוסדות בריאות ורווחה

 • מוסדות בריאות ורווחה הם בתי החולים גריאטריים, מעונות לתשושים של הרווחה, דיור מוגן של הרווחה, מסגרות לאנשים עם מוגבלויות של הרווחה, הוסטלים של בריאות הנפש, מסגרות דיור בקהילה לשיקום מתמודדי נפש, מעונות יום לקשישים ומוסדות לגמילה מסמים ולאלכוהול הכוללים מגורים.
 • אין חובה לעשות בדיקה לפני הביקור במוסדות רווחה ובריאות.
 • מומלץ לעטות מסכה במקום סגור.