הנפקת תעודות

כאן ניתן להנפיק תעודת קורונה של משרד הבריאות ותו ירוק. תעודת קורונה כתובה בעברית ובאנגלית ותשמש כאישור רפואי וכאסמכתה בינלאומית שהתחסנת או החלמת. תו ירוק משמש כאסמכתא לכניסה למקומות ומבנים בישראל.