שאלות ותשובות בנושא בידוד

כל מה שרצית לדעת בנושא הבידוד ו(אולי) לא ידעת לשאול

collapse_שאלות ותשובות בנושא בידוד

תקופת הבידוד נועדה לעצור את ההדבקה ולמנוע את התפשטות מחלת הקורונה בישראל. הדרך לעשות זאת היא הימנעות משהיה במקומות ציבוריים והגנה על שאר בני הבית. הבידוד הוא על פי צו מנכ"ל משרד הבריאות.

על פי החוק, יש להודיע למשרד הבריאות על כניסה לבידוד בית באמצעות טופס מקוון: דיווח עצמי לבאים במגע עם חולה מאומת או דיווח עצמי לחוזרים מחו"ל ואפשר גם לדווח במוקד הטלפוני קול הבריאות 5400*.

מידע נוסף לנדרשים להיכנס לבידוד >

קריטריונים לכניסה לבידוד:

 • • מי שנמצאו מאומתים לקורונה.
  • מי שהם בעלי תסמינים החשודים לקורונה.
  • מי שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת.
  • מי הגיעו לישראל - לפי המפורט באתר תעופה בזמן קורונה >
  • מי שמלווים מי שאינו יכול להיות בבידוד לבד.
  • מי שקיבלו תשובה חיובית גבולית לקורונה אך עוד לא אובחנו כחולים מאומתים.
  • מחלימים ומחוסנים שקיבלו הנחיה מרופא מחוזי, ראש שירותי בריאות הציבור או מנכ"ל משרד הבריאות.

אני רוצה לבדוק אם חלה עלי חובת בידוד >

מידע נוסף לנדרשים להיכנס לבידוד >

מי שנמצא בבידוד אסור לו לצאת מהבית או מהחדר בו הוא נמצא במהלך תקופת הבידוד והוא מחויב לעמוד בהנחיות המפורטות של משרד הבריאות.

מידע נוסף לנדרשים להיכנס לבידוד >

14 הנחיות ל-14 ימי בידוד >

אם תנאי הבידוד נשמרים, בני ביתו של מי שנמצא בבידוד יכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא כל מגבלה.

במקרה שהופנית לבידוד בית, ולדעתך חלה טעות או שמסיבה אחרת אין הצדקה להיכנס לבידוד, אפשר לפנות למשרד הבריאות ולהגיש ערעור.
לפרטים נוספים על הגשת הערעור >

עובדים שנעדרו מעבודתם עקב היותם בבידוד, זכאים לקבל מהמעסיק שלהם "דמי בידוד" עבור ימים אלו תוך ניכוי של מספר ימי מחלה לפי המנגנון שנקבע בחוק.

תנאים לקבלת דמי בידוד
 1. העובדים השוהים בבידוד אינם חולים (חולים מאומתים מקבלים דמי מחלה רגילים).
 2. שהייה בבידוד.
 3. דיווח על בידוד למשרד הבריאות (בטופס מקוון או באמצעות מוקד קול הבריאות 5400*).
 4. הדיווח צריך להיעשות עד 4 ימים לאחר תחילת הבידוד (בעת דיווח לאחר יותר מ-4 ימים, דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה שלאחר הדיווח ו-4 ימים קודם לדיווח).
 5. העברת אישור משרד הבריאות למעסיק על דיווח כניסה לבידוד.
  • המדווחים בטופס מקוון ומזינים כתובת דוא"ל - יקבלו מיידית לדוא"ל אישור על הדיווח.
  • המדווחים במוקד קול הבריאות – יקבלו אישור על הדיווח בדוא"ל.
  • מי שדיווחו על כניסה לבידוד או שגורם אחר דיווח על כניסתם לבידוד ולא קיבלו אישור עבור המעסיק על הדיווח יכולים למלא טופס בקשה לאסמכתה על בידוד (רק לאחר סיום תקופת הבידוד).
התקופה עבורה מקבלים דמי בידוד
 • התקופה עבורה מקבלים דמי בידוד היא תקופת הבידוד לאחר קיצור בידוד.
 • מי שקיצרו את הבידוד באמצעות ביצוע 2 בדיקות, שהשניה מהן ביום השביעי, יקבלו דמי בידוד עד סיום תקופת הבידוד.
 • מי שלא קיצרו את הבידוד, יקבלו דמי בידוד למשך 8 ימים.
עובדים שחוזרים מחו"ל
 • עובדים השוהים בבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל אינם זכאים לקבל דמי בידוד ולא ירדו להם ימי מחלה.
 • עובדים השוהים בבידוד עקב חזרה מנסיעה בשליחות העבודה לחו"ל זכאים לקבל דמי בידוד.
דמי בידוד להורים

עובדים אשר נכנסים לבידוד כמלווים של אחד או יותר מילדיהם שנכנס לבידוד, ישהו עם ילדיהם בבידוד, ידווחו למשרד הבריאות לא רק על ילדיהם אלא גם על עצמם ויהיו זכאים לדמי בידוד.

דמי בידוד להורים מחוסנים או מחלימים

 • הורים עובדים שהם מחוסנים או מחלימים שנעדרים ממקום העבודה כי השגיחו על ילדם שבבידוד –זכאים לדמי בידוד מלאים עבור ימי ההיעדרות אם דיווחו על הבידוד של ילדם, ובלבד שההורה השני לא קיבל דמי בידוד עבור אותם ימים.
 • זכאות זו ניתנת באופן רטרואקטיבי להורים ששהו עם ילדים בבידוד החל מינואר 2021.
 • ילד, לעניין זה הוא אדם עד גיל 16 או ילד שהוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי.
דמי בידוד למי שאינם מחוסנים או מחלימים

מי שאינם מחוסנים או מחלימים השוהים בבידוד, יקבלו 75% מדמי הבידוד המלאים. הפחתה זו לא תחול על:

 1. מי שקיבלו מנה אחת של חיסון, אך לא עברו 30 ימים מקבלתה.
 2. מי שקיבלו 2 מנות חיסון, אך לא עברו 7 ימים מקבלת החיסון השני.
 3. עובדים קטינים.
 4. מי שהציגו למעסיק אישור רופא כי הם מנועי חיסון או שאין לגביהם המלצה של משרד הבריאות להתחסן. אישור רופא יינתן לפי הוראות המנהל.

בידוד רגיל נספר החל מרגע המגע האחרון עם חולה מאומת או הכניסה לישראל (בהתאם להנחיות השונות בכל מקרה) ונמשך 13 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-14 (ללא קשר לשעה בה החל הבידוד).

קיצור בידוד

השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד ולסיים אותו לאחר קבלת תוצאה שלילית בבדיקה שתתבצע החל מהיום השביעי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. דיווח על כניסה לבידוד בטופס מקוון או במוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.
 2. ביצוע בדיקה ראשונה לקורונה קרוב ככל האפשר לכניסה לבידוד וקבלת תוצאה שלילית לבדיקה הראשונה.
 3. המתנה לפחות 24 שעות לפני ביצוע בדיקה שניה לקורונה.
 4. ביצוע בדיקה שנייה לקורונה החל מהיום ה-7 לאחר המגע האחרון עם החולה המאומת או מיום הכניסה לישראל (הספירה היא יום החשיפה + 6 ימים) וקבלת תוצאה שלילית גם בבדיקה השניה.
 5. במהלך כל ימי הבידוד לא היו תסמינים חשודים לקורונה (חום מעל 38 מעלות, שיעול או קושי בנשימה, שאינם נובעים ממצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה).

ניתן לצאת מבידוד עם קבלת התוצאה השלילית לקורונה בבדיקה השניה.

קיצור בידוד אפשרי רק באמצעות ביצוע בדיקות PCR (בדיקות מטוש רגילות) לאבחון קורונה, ולא באמצעות בדיקות מהירות.

יציאה מבידוד לצורך ביצוע בדיקה
 • היציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק אם המבודד מרגיש טוב ואין לו תסמינים החשודים לקורונה (חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, או אבדן חוש טעם או ריח) במהלך לפחות 48 השעות שלפני היציאה.
 • מסיכה - על המבודד לעטות מסיכה לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד.
 • ריחוק - המבודד נדרש להימנע ממגע פיזי עם אף אדם ולהקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות מאנשים אחרים.
 • נסיעה - הנסיעה ממקום הבידוד למטרת היציאה ובחזרה תתבצע ברכב פרטי בו ינהג המבודד, ללא נוסעים נוספים.
  אם לא ניתן שהמבודד ינהג, יש לנסוע ברכב פרטי עם נהג קבוע כשהנהג והמבודד עוטים מסיכה במשך כל הנסיעה, המבודד יושב במושב האחורי של הרכב וחלונות הרכב פתוחים.
  בכל מקרה, אין לנסוע בתחבורה ציבורית, כולל בטיסות פנים ארציות לאילת.
  יש לשוב למקום הבידוד מיד בתום האירוע, באותו האופן.

אין צורך באישור יציאה חריגה מבידוד לצורך ביצוע בדיקת PCR (בדיקת מטוש רגיל) לאבחון קורונה.

דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד

מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1.11.2020 בשעה 14:00:

 • דיווחה על כניסה לבידוד באתר משרד הבריאות עם כניסתה לבידוד.
 • ביצעה את הבדיקה הראשונה לקורונה הכי מוקדם שיכלה לאחר כניסתה לבידוד.
 • קיבלה תשובה שלילית לקורונה בבדיקה הראשונה.
 • המתינה לפחות 24 שעות מביצוע הבדיקה הראשונה וביצעה את הבדיקה השנייה לקורונה החל מתאריך 7.11.2020.
 • תוכל לצאת מבידוד בתאריך 10.11.2020 בשעה 24:00 (במקום בתאריך 14.11.2020 בשעה 24:00), אם גם תוצאת הבדיקה השניה שלילית לקורונה.
 • תוכל לצאת מבידוד עם קבלת תוצאה שלילית לקורונה בבדיקה השניה.
קיצור בידוד לצוות רפואי

קיצור בידוד לסגלי רפואה יתבצע דרך המוסד הרפואי, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונהלי הדיווח הנדרשים.

קבלת הודעה ויציאה מבידוד
 • אם תוצאות שתי הבדיקות - הראשונה והשנייה - הן שליליות, תישלח הודעה על קיצור הבידוד על ידי משרד הבריאות באמצעות מסרון (SMS) או הודעה קולית.
 • המסרון (SMS) ישלח אוטומטית מהרגע שהבדיקה תיקלט במערכות משרד הבריאות.
 • יכול להיות פער בין קבלת תוצאות הבדיקה השלילית השנייה ועד קבלת המסרון (SMS) אך מרבית המסרונים יתקבלו בסוף היום השביעי.
 • ההודעה תישלח רק למי שדיווחו על כניסתם לבידוד.
 • אין צורך להמתין לקבלת מסרון (SMS) ממשרד הבריאות כדי לצאת מבידוד.
 • ניתן לצאת מהבידוד לאחר קבלת תוצאה שלילית בבדיקה השנייה שבוצעה החל מהיום השביעי מהמגע האחרון עם חולה מאומת או מיום הכניסה לישראל, אם התקיימו כל התנאים.
 • אם מופיעים תסמינים במהלך תקופת הבידוד אין לקצר את הבידוד ויש להיבדק שוב.
 • אם ישנה סיבה אחרת לבידוד, יש להישאר בבידוד ולהתייעץ עם מוקד קול הבריאות 5400*.
 • מי שמלווים אדם הנדרש לבידוד יוכלו לסיים את תקופת הבידוד יחד עם האדם אותו הם מלווים, אם אושר לו קיצור בידוד.