סיווגי המדינות בעולם

רשימת כל המדינות והסיווגים שלהן לתקופת הקורונה. באפשרותך לבצע חיפוש לפי שם מדינה או לפי סיווג

או

משמעות הסיווגים

סיווגי המדינות מתעדכנים ומשתנים בהתאם לרמת התחלואה. משרד הבריאות מפרסם אזהרות בנושאי בריאות בלבד. אזהרות והגבלות אחרות אפשר לבדוק באתר משרד החוץ.

מדינות צהובות | סיכון נמוך

הנחיות יציאה מישראל למדינה צהובה

יציאה למדינה צהובה (יעד בסיכון נמוך) מותרת.

הנחיות כניסה לישראל ממדינה צהובה

הנכנסים לישראל ממדינה צהובה שאינם מחוסנים או מחלימים מחויבים בבידוד מלא.

החל מ-29.11.2021 - מחוסנים או מחלימים בעלי תעודת קורונה בתוקף שהופקה על ידי משרד הבריאות יחויבו לשהות בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR שיעשו ביום ה-3 מהכניסה לישראל (יום הכניסה לישראל הוא היום ה-1 לבידוד). מי שלא יעשו את הבדיקה הנוספת היום ה-3 - יצטרכו להשלים בידוד מלא. 

כניסת זרים אסורה מכל המדינות למעט מקרים שיאושרו על ידי ועדת חריגים.

מדינות כתומות | סיכון

הנחיות יציאה מישראל למדינה כתומה

היציאה למדינה כתומה (יעד בסיכון) היא מותרת אך משרד הבריאות לא ממליץ לנסוע אליה בגלל רמת התחלואה בה. 

הנחיות כניסה לישראל ממדינה כתומה

הנכנסים לישראל ממדינה כתומה שאינם מחוסנים או מחלימים מחויבים בבידוד מלא.

החל מ-29.11.2021 - מחוסנים או מחלימים בעלי תעודת קורונה בתוקף שהופקה על ידי משרד הבריאות יחויבו לשהות בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR שיעשו ביום ה-3 מהכניסה לישראל (יום הכניסה לישראל הוא היום ה-1 לבידוד). מי שלא יעשו את הבדיקה הנוספת היום ה-3 - יצטרכו להשלים בידוד מלא. 

כניסת זרים אסורה מכל המדינות למעט מקרים שיאושרו על ידי ועדת חריגים.

מדינות אדומות | סיכון מרבי

הנחיות יציאה מישראל למדינה אדומה

יציאה למדינה אדומה (יעד בסיכון מרבי) עבור אזרחים ותושבי קבע אסורה, למעט מי שקיבלו אישור מוועדת חריגים.

הנחיות כניסה לישראל ממדינה אדומה

כל הנכנסים לישראל ממדינה אדומה, לרבות מחלימים ומחוסנים בעלי תעודת קורונה בתוקף שהופקה על ידי משרד הבריאות, יהיו מחויבים בבידוד מלא. 

כניסת זרים אסורה מכל המדינות למעט מקרים שיאושרו על ידי ועדת חריגים.