דוחות הברומטר

דוח הברומטר מתייחס לתמונת מצב שבועית שמתקבלת מהקהילה ומבתי החולים ומאפשרת למנהל "מגן ישראל" לקבל תמונת מצב פעילה על פיה יקבע אם המערכת מסוגלת להמשיך לתפקד או באי ספיקה

דוח הברומטר

דוח הברומטר הינו כלי מרכזי לקבלת החלטות מרכזיות, בדגש על החלטות רחבות להטלת הגבלות על הציבור. צוות הברומטר, המורכב מבעלי תפקידים בכירים בבתי החולים, מוסמך לעדכן את תמונת המצב של ספיקות בתי החולים באופן קבוע, לספק תמונת מצב למטה "מגן ישראל" פעמיים בשבוע ו"להרים דגל אדום" מתריע שבועיים לפני מצב אפשרי של אי ספיקה.

תוכניות שהוצגו לקבינט: