רמזור רשויות מקומיות

הנחיות לשגרה בזמן קורונה לפי תחומי חיים - מעודכנות לפי מצב התחלואה ברשויות מקומיות

ממה מורכב הציון?

 • שיעור החולים החדשים
 • אחוז הבדיקות החיוביות
 • קצב ההדבקה
מה מראה הגרף?

את הציון היומי של הישוב שלך. בכל יום, יחושב ציון הרמזור של הישוב, כשהמטרה היא להגיע לציון 4.5 ומטה (יישוב ירוק)

מה מראה הגרף?

את הציון היומי של הישוב שלך. בכל יום, יחושב ציון הרמזור של הישוב, כשהמטרה היא להגיע לציון 4.5 ומטה (יישוב ירוק)

רגע, מה זה בכלל תוכנית הרמזור?

מהיום, כל רשות מקומית תקבל מדד שבועי המורכב משיעור חולים חדשים, אחוז בדיקות חיוביות​ וקצב הדבקה. המדד מתעדכן אחת לשבועיים​

אדום

 • יישוב אדום

  ביישוב תיושם מדיניות ריסון, העשויה להגיע גם להחלטות על סגרים או הכרזה על אזור מוגבל

כתום

 • יישוב כתום

  ביישוב תיושם מדיניות של בלימה, תוך סגירת תחומים בהתאם לרמת הסיכון שלהם

צהוב

 • יישוב צהוב

  ביישוב תתבצע פתיחה זהירה של תחומים מסוימים, כאלו המגלמים סיכון נמוך. בכל שבועיים תתבצע בדיקה מחודשת של מצב התחלואה וההדבקה

ירוק

 • יישוב ירוק

  ביישוב נמצא שיעור הדבקה ושיעור חולים מאומתים נמוך. במצב זה יפתחו התחומים השונים על פי רמת הסיכון שלהם

אדום

 • יישוב אדום

  ביישוב תיושם מדיניות ריסון, העשויה להגיע גם להחלטות על סגרים או הכרזה על אזור מוגבל

כתום

 • יישוב כתום

  ביישוב תיושם מדיניות של בלימה, תוך סגירת תחומים בהתאם לרמת הסיכון שלהם

צהוב

 • יישוב צהוב

  ביישוב תתבצע פתיחה זהירה של תחומים מסוימים, כאלו המגלמים סיכון נמוך. בכל שבועיים תתבצע בדיקה מחודשת של מצב התחלואה וההדבקה

ירוק

 • יישוב ירוק

  ביישוב נמצא שיעור הדבקה ושיעור חולים מאומתים נמוך. במצב זה יפתחו התחומים השונים על פי רמת הסיכון שלהם