מודל הרמזור

ה"רמזור" מאפשר להבחין בין רשויות שונות ביחס למדדי התחלואה העיקריים, ומתוכן לקבוע מדיניות אשר תוכל לסייע להתמודדות טובה יותר עם היבטי המשבר ברמה הלוקאלית

המודל

מתווה הממפה את הרשויות המקומיות האדומות, הכתומות, הצהובות והירוקות ברחבי הארץ בהתאם להיקפי תחלואה. המתווה נועד לסייע בבלימת התפשטות הנגיף, תוך הטלת מגבלות על אזורים שבהם נרשמו נתוני הדבקה גבוהים.

הרציונל

הכללים וההנחיות יתבססו על תחזית עבור מספר החולים ברשות המקומית בעוד שבועיים, כך שאם הצפי הוא לקצב הדבקה גבוה ורמת תחלואה גבוהה, ניתן יהיה לבלום אותם באמצעות הנחיות קשיחות יותר. אם המגמה ברשות נמוכה יותר, ניתן יהיה לאפשר מודל פתוח יותר.

השיטה

עבור כל רשות מקומית יינתן מדד שבועי אשר מורכב משיעור החולים החדשים, אחוז הבדיקות החיוביות וקצב הגידול. 

כל רשות מקומית תקבל ציון בין 0 ל-10 לפי המשתנים הבאים: מספר החולים החדשים בשבוע ל-10,000 תושבים, שיעור הבדיקות החיוביות בכל רשות בשבוע וקצב גידול מספר החולים החדשים בכל רשות מקומית בשבוע.​

הנחיות בהתאם לרשות המקומית

הרשות המקומית היא אחת מאבני היסוד לטיפול בציבור בשעת חירום. למה בעצם? בגלל היכרות הרשות עם תושביה, עם מאפייניה הייחודיים ועם המוסדות והעסקים הפועלים בה. יחסי האמון בין הרשות לתושביה והיכולת להמשיך ולתחזק יחסי אמון אלה לצד מרחב פיקוח רחב של הרשויות, מייצרים יכולת פרקטית ומשמעותית בסיוע בקטיעת שרשרת ההדבקה ובהגברת ההיענות הציבורית להנחיות.​

ריבוי הרשויות המקומיות בישראל, ייחודן ומאפייניהם המקומיים מייצרים פערים באופן וברמת הטיפול המוניציפאלית למול המשבר. פערים אלו מייצרים תמונה מורכבת של מפת התחלואה הלאומית, ומחייבים בניית מודל להערכה ומדידה של הטיפול במגפה ברמה המקומית.​ תכנית "מגן ישראל" כוללת פיתוח של "רמזור" תפקודי, שייבנה בשיתוף השלטון המקומי ופיקוד העורף ויספק למקבלי ההחלטות ולציבור תמונת מצב ברמה המקומית.​

​ה"רמזור" מאפשר להבחין בין רשויות שונות ביחס למדדי התחלואה העיקריים, ומתוכם לגזור סט של היתרים ותמריצים לצד הגבלות. כל אלו יוכלו לסייע להתמודדות טובה יותר עם היבטי המשבר ברמה הלוקאלית. ה"רמזור" יסייע לרשויות לנוע למדדים חיוביים (מצב ירוק), תוך העמדת כלים נקודתיים של טיפול וסיוע. בנוסף, ישמש ה"רמזור" ככלי מידע לציבור, המאפשר תימרוץ והנעה לפעולה מצד כלל הגורמים המקומיים להתגייס ולפעול באופן אפקטיבי. ​

איך זה עובד?

תכנית הרמזור מסווגת את כל הרשויות המקומיות בארץ בהתאם לרמת התחלואה, ולפי זה נקבע צבע הרשות והמגבלות להן היא נתונה.​ הנוסחה לפיה נקבע צבע הרשות היא הכפלת כמות הנדבקים החדשים באחוז הבדיקות החיוביות שהתקבלו ובקצב גידול התחלואה. הרציונל שעומד מאחורי הנוסחה, הוא הנסיון לחזות את שיעור הנדבקים בעתיד, ובמידת הצורך להגדיל את כמות הבדיקות. על פי התכנית, שינוי בצבע היישוב מתאפשר רק אם לא הייתה ירידה משמעותית בכמות הבדיקות.​