מגן ישראל

תוכנית לאומית למאבק בנגיף הקורונה, הכוללת תיאום בין גופים שונים, תוך גיוס הציבור למאבק במשבר הבריאותי​

על תוכנית מגן ישראל

אסטרטגיית מניעת ההדבקה ושימור מקדם R נמוך (מקדם ההדבקה- מספר האנשים שחולה צפוי להדביק במשך מחלתו) היא המפתח המרכזי עליו מבוססת התוכנית, ותשמש גם כמדד המרכזי לכלי ההפעלה השונים שכוללת התוכנית. חשיבות הורדת מקדם ההדבקה תעמוד גם במוקד ההסברה ורתימת הציבור להתגייסות ושיתוף פעולה במאבק במשבר הקורונה, כל אדם משפיע באופן התנהגותו על מקדם ההדבקה.​

לצד המדד המרכזי של מקדם ההדבקה, מגדירה התוכנית את יכולת הספיקה של בתי החולים והרפואה הקהילתית כאבן הבוחן המשלימה לקבלת החלטות, בעיקר בכל הקשור להטלת מגבלות ובראשן שאלת הפעלתו של סגר. יכולות הספיקה של בתי החולים והרפואה הקהילתית היא מרחב הביטחון המעשי הנדרש להפעלת התוכנית הלאומית, שנועד להבטיח רמה נאותה, זמינה ותפקודית של שירותי בריאות לכלל אזרחי ישראל בכל זמן נתון, ולא רק בעת משבר הקורונה. לצורך קבלת תמונת מצב אמינה של מצב ספיקת המערכת קיים צורך לשלב לצד תמונת הנתונים הארצית גם חיווי מעשי מהשטח על ידי הצוותים הרפואיים ליצירת "ברומטר" מדויק. "ברומטר" זה הינו חלק מעיקרי תוכנית המגן.​

בלב ההפעלה של התוכנית "מגן ישראל", מצוי עיקרון "החוזה החדש" - המבטא מאמץ משותף והדדי של מערכות הממשל ושל הציבור לפעול יחד למיגור מגפת הקורונה, תוך בניית אמון מחודש. משמעות "החוזה" היא מימוש מיטבי של האחריות הקולקטיבית למאבק במגפה: מצד אחד, מערכות הממשל והמדינה המחויבות להובלת הטיפול במשבר במקצועיות, ענייניות, שקיפות ושיתוף פעולה ומתוך רגישות לקשיי החברתיים והכלכליים של העת הזו, ומצד שני, התגייסות מצד האזרחים למימוש אחריות אישית, הגברת משמעת וציות להנחיות. בניית אמון מחודשת מהווה עוגן מרכזי להצלחת מתווה "מגן ישראל". ​

לאורך הפעלת התוכנית כולה יינתן דגש מיוחד על שקיפות ודיוק נתונים, דיווח אמין, תהליכי שיתוף והיוועצות ושיתוף פעולה הדוק עם כלל השותפים הפועלים בשדה.​

התוכנית, אשר יוצאת לדרך באופן מידי דורשת תהליכי הסתגלות, בניית כלים ורתימה משותפת. אלו תהליכים הדרגתיים, אשר חלקם דורש זמן וסבלנות. אנו מתחייבים להוביל את התוכנית בענייניות, במקצועיות ותוך שימת האזרחים במרכז. זוהי תקופה קשה ומורכבת עבור כולנו, בריאותית, כלכלית וחברתית. ההתגייסות המשותפת הינה צו השעה, וככל שנפעל כאיש אחד נוכל להתגבר על הנגיף ולהחזיר את ישראל לשגרה. רק ביחד ננצח!​

עיקרי תוכנית מגן ישראל

בלב תפיסת ההפעלה של התוכנית "מגן ישראל" מצוי עיקרון "החוזה החדש" - המבטא מאמץ משותף והדדי של מערכות הממשל ושל הציבור לפעול יחד למיגור מגפת הקורונה, תוך בניית אמון מחודש.

בניין הכח

הקמת "קבינט קורונה מקצועי"​

משבר הקורונה מחייב התגייסות של מיטב בעלי הידע והמומחיות לטיפול ומיגור הנגיף. תכנית "מגן לישראל" כוללת את הקמתו של קבינט קורונה מקצועי, שמטרתו לייעץ ולסייע בהובלת המאמץ הלאומי​

חברי הקבינט
 • פרופ' רן בליצר – ראש הקבינט
 • ד"ר שרון אלרעי פרייס
 • פרופ' ארנון אפק
 • פרופ' איתמר גרוטו
 • פרופ' נדב דוידוביץ
 • ד"ר דיקר דרור
 • פרופ' זרקא סלמאן
 • מר חמו יורם
 • ד"ר בעז לב
 • ד"ר ניב-יגודה עדי, עו"ד
 • ד"ר ניצן דורית
 • ד"ר קלינר אודי
 • פרופ' רהב גליה
 • פרופ' שמר שוקי

לתוכניות שהוצגו לקבינט הקורונה >

הקמת צוות ה"ברומטר"​

על מנת לספק תמונה אמינה ומדויקת של מצב הספיקה של בתי החולים והרפואה הקהילתית הוקם צוות "ברומטר" המורכב מבעלי תפקידים בכירים בבתי החולים, שמטרתו לשמר "אצבע על הדופק" ולעדכן בזמן אמת. צוות הברומטר מהווה כלי מרכזי לקבלת החלטות מרכזיות, בדגש על החלטות רחבות להטלת מגבלות על הציבור. הצוות מוסמך לעדכן את תמונת המצב של ספיקת בתי החולים באופן קבוע, לספק תמונת מצב למטה "מגן ישראל" פעמיים בשבוע ו"להרים דגל אדום" מתריע שבועיים לפני מצב אפשרי של אי ספיקה.​

חברי הצוות
 • ד"ר הדר אלעד – ראש אגף רפואה קהילתית, מלב"ם משרד הבריאות​
 • היימס גילה – מנהלת מערך הסיעוד, מרכז רפואי רמב"ם​
 • פרופ' פייר זינגר – מנהל המחלקה לטיפול נמרץ כללי, מרכז רפואי בילינסון​
 • פרופ' עידית מטות - מנהלת מערך ההרדמה, כאב וטיפול נמרץ, מרכז רפואי איכילוב​
 • ד"ר איתי פסח - מנהל בית החולים ספרא לילדים, המרכז הרפואי שיבא​
 • פרופ' סיגל סבירי – מנהלת המחלקה לטיפול נמרץ, המרכז הרפואי הדסה​
 • גב' כלנית קיי, שירותי בריאות כללית​

מבנה ההפעלה של מטה "מגן ישראל"​

מטה "מגן ישראל" פועל כגוף תיאום מרכזי, אשר יפעיל מספר צוותים ומטות ייחודיים:​

 • מטה אכיפה –שמטרתו שיפור וטיוב תהליכי האכיפה והפיקוח בשטח, בהובלת משטרת ישראל וגופי הפיקוח הנוספים. 
 • מטה הסברה – שמטרתו תיאום מהלכי ההסברה והקשר עם הציבור, תוך דגש מיוחד על אוכלוסיות ספציפיות המחייבות טיפול ייחודי וממוקד.​
 • מטה "מגן אבות ואימהות" – המשך הפעלתה של התוכנית הלאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי.​
 • מטה רשויות מקומיות – שמטרתו הידוק הקשר עם הרשויות המקומיות, פיתוח "רמזור" הרשויות, ופיתוח מענים וכלים ברמה המוניציפאלית.​
 • מטה בריאותי-כלכלי – שמטרתו יצירת תיאום ושיתוף פעולה יעיל בין השיקולים הבריאותיים והשיקולים הכלכליים, בעיקר בכל הקשור לגיבוש המלצות למתווה מגבלות עבור הממשלה, ותוך סיוע בתהליכי שולחנות עגולים עם נציגי ממשלה וארגונים רלוונטיים.​

מידע אחיד וקבוע

במשבר הקורונה אנו נחשפים לכמות נרחבת של נתונים ומידע המופק על בסיס יומי. לצד מקבלי ההחלטות וגופי הביצוע, גם הציבור הישראלי כולו נחשף מדי יום לנתונים רבים ומגוונים על שיעורי התחלואה והתמותה, שיעור החולים והמונשמים בבתי החולים, היקף האשפוזים ועוד. ​

בנוסף לנתונים אלו, נפגשים אזרחי ישראל מדי יום עם תחזיות משתנות, ולעתים גם סותרות. בסיס נתונים אחיד, מעודכן וקבוע הוא מרכיב חיוני ומרכזי גם עבור ניהול המשבר, גיבוש מדיניות ויישום ההחלטות, וגם עבור צריכת המידע השימושי מצידם של האזרחים. בסיס נתונים שכזה מחייב שיפור מתמיד, בעיקר בכל הקשור ליצירת ממשקיות בין מערכות המידע, יצירת האחדה בשיטות האיסוף ובקרה קבועה אחר פערים.​

תכנית "מגן לישראל" תכלול יצירת בסיס נתונים אחיד שכזה, תוך התמקדות ב:

 • תמונת התחזית – האחדת המודלים השונים לכדי מודל תחזיות אחיד​.
 • תמונת מקדם ההדבקה – מדידה קבועה של המקדם והצגתו בפרקי זמן קבועים​.
 • תמונת התחלואה – טיפול בפערי מידע וממשקיות נתונים להצגת תמונה אחידה.​

כמו כן, יעשה מאמץ לייצר תמונה אחידה וברורה ככל הניתן של הנחיות ומגבלות, ויצרת בסיס עקרונות מנחה לפתיחה וסגירה של מגבלות.​

הגדלת יכולת הבדיקה והמודיעין​

בהמשך לאתגר שיפור קטיעת השרשראות, נדרשה הגדלה שיטתית של יכולות המעבדות לביצוע מערך הבדיקות. היעד המעודכן להגדלת מערך הבדיקות הוא ביצוען של 60,000 בדיקות ביום. לצורך עמידה ביעד זה הוקמו שתי מעבדות חדשות, בצפון ובמרכז, אשר התווספו למערך הבדיקות הקיים.

טיפול בשטח

המגן- איתור מגעים ככלי לקטיעת שרשרת ההדבקה​

הטיפול בשרשראות ההדבקה הוא הבסיס להורדת מקדם ההדבקה. ​

מה כולל הטיפול?
 • תהליכי הבדיקה​.
 • החקירה האפידמיולוגית.
 • הפעלת מערך הבידודים.​

אשמח למידע נוסף >​

"רמזור" רשויות מקומיות​

מערכת יחסים המושתת על אמון בין הרשות לתושביה והיכולת להמשיך ולתחזק יחסי אמון אלה לצד מרחב פיקוח רחב,​מייצרת יכולת פרקטית ומשמעותית בסיוע בקטיעת שרשרת ההדבקה ובגיוס הציבור להישמע להנחיות.

אשמח למידע נוסף >

חוזה חדש עם הציבור

דו"ח הברומטר

דו"ח הברומטר מתייחס לתמונת מצב שבועית שמתקבלת מהקהילה ומבתי החולים ומאפשרת למנהל "מגן ישראל" לראות תמונת מצב פעילה על פיה יקבע אם המערכת מסוגלת להמשיך לתפקד או שהיא נמצאת באי ספיקה.​

דו"ח הברוטר הוא כלי מרכזי לקבלת החלטות, בדגש על החלטות רחבות להטלת מגבלות על הציבור. הצוות מוסמך לעדכן את תמונת המצב של ספיקות בתי החולים באופן קבוע, לספק תמונת מצב למטה "מגן ישראל" פעמיים בשבוע ו"להרים דגל אדום" מתריע שבועיים לפני מצב אפשרי של אי ספיקה. ​

לדוחות הברומטר >

חוזה חדש בהגבלות לציבור

עקרונות ה"חוזה החדש" רלוונטיות במיוחד לסוגיית ההגבלות השונות המוטלות על הציבור. קיים קשר ישיר בין רמת ההיענות והציות הציבורית להנחיות ולמגבלות ככל שאלה נתפסות כהגיוניות, ענייניות ואחידות. לכן, בכל הקשור למגבלות, תפעיל תוכני "מגן ישראל" עקרונות ברורים ואחידים להפעלת מגבלות על הציבור. בבסיס עקרונות אלו עומד היגיון מוביל – "מינימום הגבלות, מקסימום משמעת".​

הטמעת כלי מדידה לחיזוק הקשר האפקטיבי עם הציבור​

כחלק מתפיסת "החוזה החדש", מתחייבת מדידה טובה ושיטתית יותר של ההתנהגות הציבורית, רמות ההיענות ואפקטיביות ההסברה. כלי מדידה אלה ישולבו במסגרת תוכנית "מגן ישראל" כמדדים משלימים שיסייעו בקבלת החלטות ובתהליכי הטלה/סגירה של מגבלות על ציבור האזרחים. מדדים אלו ייבנו בסיוע מומחים בתחומי הכלכלה ההתנהגותית והפסיכולוגיה החברתית. יודגש כי מטרת מדדים אלו היא לסייע בניהול שיח ההסברה, במתן "פידבק" לפעולות הציבור, בעידוד ותימרוץ התנהגות אחראית המסייעת לבלימת ההדבקה.​

שיפור תהליכי ניטור, בקרה, אכיפה ופיקוח​

אחד מהמרכיבים המרכזיים בתוכנית "מגן ישראל" הוא הובלת חשיבה מעודכנת בתחום האכיפה והפיקוח, על מנת לשפר את אפקט האכיפה על ההתנהגות הציבורית. במסגרת זו יוקם מטה אכיפה משותף עם משטרת ישראל, פיקוד העורף והרשויות המקומיות, שתפקידו לבחון באופן שיטתי את תהליכי ומשאבי האכיפה ולהתאים אותם למוקדי התחלואה העיקריים והמשמעותיים ביותר.​

מועצה ציבורית מייעצת למגן ישראל >