מפת עומסים בפארקים ובשמורות טבע

במפה תוכלו לראות את רמות הצפיפות בשמורות הטבע ובפארקים בישראל ומידת הסיכון לבקר בהם

מה מדד הצבעים אומר?

הגדרת הצבע מבוססת על ממוצע עומס המבקרים וסיכון ההדבקה שנמדדו בשלושת השבועות האחרונים בשילוב עם מדדי תחלואה אזוריים. המידע נלמד לאורך ימות השבוע ובשעות שונות ביממה.

אדום

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע אדום עומס המבקרים וסיכון ההדבקה גבוהים מאד

כתום

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע כתום עומס המבקרים וסיכון ההדבקה גבוהים

צהוב

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע צהוב עומס המבקרים וסיכון ההדבקה בינוניים

ירוק

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע ירוק עומס המבקרים וסיכון ההדבקה נמוכים

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע אדום עומס המבקרים וסיכון ההדבקה גבוהים מאד

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע כתום עומס המבקרים וסיכון ההדבקה גבוהים

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע צהוב עומס המבקרים וסיכון ההדבקה בינוניים

בפארקים ושמורות המוגדרים בצבע ירוק עומס המבקרים וסיכון ההדבקה נמוכים